vzw WAI-NOT, veilig internet voor kinderen en jongeren met een beperking

vzw WAI-NOT

Organisatie

vzw WAI-NOT

Werkdomeinen

Kinderen met specifieke behoeften

Contactgegevens

Straat: Tervuursesteenweg 295
Postcode: 3001 Gemeente: Heverlee

E-mail: nancy.vanbelleghem@wai-not.org
Linkedin: https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAABCY9XEBu3wvi6PvDmjC1lKan3IhPM8_vJ0&trk=nav_responsive_tab_profile
Url: http://www.wai-not.be
Url: http://www.wai-not.org

Omschrijving

WAI-NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te internetten binnen een voor hen toegankelijk online-omgeving. Daarom ontwikkelde WAI-NOT voor hen een aangepaste website. Deze website is educatief, (re)creatief, informatief en interactief.

Je kan kiezen voor een demonstratie of een opleiding. In ieder geval krijg je meer uitleg over de werking van onze website en over het gebruik van de administratieve website voor leerkrachten of begeleiders. Over het algemeen gaat er een jongere met een mentale beperking mee om de website te laten zien aan de deelnemers.

Na deze lezing ben je voldoende vertrouwd met de vele mogelijkheden van WAI-NOT en kan je zelf aan de slag!

Kostprijs

Tarief: € 150

Regio

Vlaanderen