Vroegtijdige hulp bij scheiding

Auteur :

Lieve Van den Kerckhove, Caroline Van Poucke

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Gezin

Type :

Document


Korte beschrijving:

Uit recent wetenschappelijk onderzoek rond scheiding (IPOS en SIV1) blijkt dat de meeste ouders en kinderen enige tijd na de scheiding hun evenwicht hervinden. Een beperkte groep (10 tot 15%) van de scheidende ouders, de zogenaamde‘maladaptieve groep’, krijgt ook na geruime tijd de scheiding niet goed geregeld. Het lijden in deze groep is groot. Zowel ouders als kinderen gaan gebukt onderde aanslepende hevige conflicten; loyaliteiten komen zwaar onder druk te staan; kinderen riskeren in de schaduw van het gevecht tussen hun ouders te komen, waardoor hun ontwikkelingskansen worden gehypothekeerd. De problemenhebben invloed op alle levensdomeinen.

Reageer op dit artikel
Waar te verkrijgen?