Vrede en conflict

Wereldburgers streven naar een vredescultuur. Door geweld te verwerpen en conflict te vermijden door dialoog en communicatie. Door aandacht te geven aan interrelationele vaardigheden zoals respectvol met elkaar omgaan, sorry kunnen zeggen, een ruzie kunnen oplossen, je emoties kunnen uiten, … zet je al heel wat stappen in de goede richting. 

Enkele ideetjes 

Door samen met kinderen in een verhaal te duiken, komen ze in een andere wereld terecht en leren ze nieuwe en onbekende dingen kennen. Hun dagelijkse wereld wordt groter, ze kunnen meeleven en zich identificeren met personages. Verhalen kunnen kinderen blij en vrolijk maken, maar ze kunnen ook gevoelige thema’s zoals conflict, oorlog en pesten bespreekbaar maken. Een greep uit het aanbod:

Door Spelen’ bundelt meer dan 70 (niet-competitieve) binnen- en buitenspelen waarbij samenwerking, groepsvorming en geweldloos spelen centraal staan. Bijvoorbeeld: verdeel de groep in duo’s. Elk duo krijgt 1 potlood en 1 blad papier. Opdracht is om samen een huis, een hond en een boom te tekenen. De duo’s moeten het potlood samen vasthouden en mogen niet praten met elkaar. Ze mogen wel op andere manieren communiceren.  

Inspirerend materiaal 

pdf bestandWeek van de Opvoeding_inspiratiebundel Vrede en conflict.pdf (552 kB)

Deze en ander inspirerend materiaal kan je gratis ontlenen bij de Kleur Bekennen documentatiecentra. Je vindt ze in Brussel en in elke provincie.  

vrede en conflict