Vlaamse Regering keurt Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goed

  • 9 oktober 2020

 De Vlaamse Regering keurde eind september het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) goed. Dat plan bundelt de concrete inspanningen van alle Vlaamse ministers voor kinderen en jongeren in deze regeerperiode, over de verschillende beleidsdomeinen heen. Het plan is opgebouwd rond vijf prioriteiten, waaraan concrete acties en engagementen gekoppeld zijn.

Meer info vind je hier