Virtueel thematische netwerken

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.

Netwerk Huizen van het Kind

Alle vormen van uitwisseling omtrent Huizen van het Kind kan je hier terugvinden. Heb je zelf een vraag of iets interessants te melden, laat het weten op de virtuele werkplek.

Netwerk Ouders met Jongeren

Steun bij het opvoeden moet beschikbaar zijn voor alle ouders. Met deze virtuele werkplek ‘Ouders met Jongeren’ wil EXPOO extra inzetten op en aandacht hebben voor opvoedingsondersteuning voor ouders met jongeren, zodat ook deze gezinnen gepaste kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen.

Met de virtuele werkplek ‘Ouders met jongeren’ brengen we actoren samen die een aanbod hebben voor ouders met jongeren. Elkaar inspireren, ervaring delen op vlak van pedagogisch advies maar ook uitwisselen over beschikbare instrumentele hulp en hoe we kunnen werken aan het versterken van het sociale netwerk van deze gezinnen krijgen hier hun plaats. Via dit online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen en ideeën uitwisselen met andere actoren die werken met ouders van jongeren.

Kortom in dit netwerk vind je alle vormen van uitwisseling rond opvoedingsondersteuning aan ouders van jongeren. Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuurt een mailtje naar info@expoo.be

Netwerk Groeien naar ouderschap

In het virtuele netwerk 'Groeien naar ouderschap' willen we alle actoren die zich inzetten in de ondersteuning van aanstaande ouders, en ouders in hun beginnend ouderschap, samenbrengen. 

Via dit online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen en ideeën uitwisselen met andere collega's.

Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuurt een mailtje naar info@expoo.be

Netwerk opvoedingsondersteuning

Wil je uitwisselen over opvoedingsondersteuning, een idee aftoetsen of heb je een vraag over opvoedingsondersteuning dan kunnen jullie terecht op het virtueel netwerk opvoedingsondersteuning. Je kan er samen met collega's uit heel Vlaanderen en Brussel uitwisselen over jullie expertise, aanbod, positionering, kwaliteit, ... Wil je deel uitmaken van deze groep? Stuur dan een mailtje naar info@expoo.be.

Netwerk Ontmoeting

In dit netwerk vind je alle vormen van uitwisseling rond het thema "Ontmoeting"