Vacature Pedagogisch medewerker Noord-Limburg

Functieomschrijving

Taakinhoud:

1. Verlenen pedagogisch advies aan opvoedingsverantwoordelijken

- Pedagogische advisering via individuele gesprekken (ook via mail en telefoongesprekken) met ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken
- Doorverwijzing naar de juiste dienst(en) indien nodig
- Organisatie van informatiemomenten (lezingen, vormingen en workshops) ter preventie


2. Samenwerking met andere actoren

- uitbouwen regionaal en lokaal netwerk ifv samenwerking en doorverwijzing, dwz netwerkvorming met alle partners op het terrein van welzijn, gezondheid, jongeren, gezin en opvoeding
- opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties

Meer info