Uitwisselingsmoment Huizen van het Kind - 8 juni 2017

Samen verder bouwen aan de Huizen van het Kind

Een dag om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. We denken samen met coördinatoren en partners van de Huizen van het Kind na over het groeipad van de Huizen van het Kind naar een wijkgerichte basisvoorziening met een geïntegreerd aanbod voor alle gezinnen met kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Programma
 • 9 uur: onthaal met koffie & inschrijving thematafels
 • 9u30: verwelkoming
 • 9u45: De Huizen van het Kind vandaag: belangrijke vaststellingen uit het rapport bevraging beeld.
                Leentje De Schuymer
 • 10u15: Verder groeien naar wijkgerichte basisvoorzieningen: meerjarenplanning.
                    Wannes Blondeel
 • 11u: pauze
 • 11u15: thematafels ronde 1
 • 13u: lunch 
 • 14u: thematafels ronde  2
 • 15u45: Samen verder bouwen aan de Huizen van het Kind - Katrien Verhegge, administrateur-generaal Kind en Gezin
 • 16u: afsluiten met een drankje
Thematafels

Na het plenair gedeelte kan je tweemaal aansluiten bij een thematafel ( 1x in de voormiddag en 1x in de namiddag)
De inschrijving voor deze thematafels doe je op de uitwisselingsdag zelf 's morgens bij het onthaal.

Aanbod in je Huis voor ouders van jongeren

Dynamiek in je samenwerking

Intergemeentelijk samenwerken

Je Huis: een plek voor iedereen (proportioneel universalisme)

Ouders van kinderen met specifieke zorgbehoeften bereiken

Werken met vrijwilligers

Kleuterparticipatie en samenwerking met onderwijs

Beroepsgeheim en deontologie binnen een Huis van het Kind

Huis van het Kind (opstarten) zonder fysieke locatie

Jeugdhulp en je Huis van het Kind

Pre- en perinataal aanbod in je Huis

Werk maken van participatie

Organisatie
Expoo
Limburg
VCOK-logo-large.jpg
Kind & Gezin Logo
Logo Oost-Vlaanderen
logo vlaams brabant ;png
VBJK
Huis van het Kind Logo
Datum

Donderdag 8 juni 2017 van 9u30 tot 16u

Prijs

Gratis (no-show-cost van €20 na annulatie na 1 juni 2017)

Locatie

Kind en Gezin-academie - Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel

Voor wie
 • Coördinatoren en partners van de Huizen van het Kind
 • Beleidsactoren
 • Ondersteunende partners
Vragen en meer informatie
EXPOO
+32 2 533 13 43
Gsm: +32 496 59 52 15