Traject "Elk gezin gezond"

Gezin als bron van gezondheid

Hoe zorgen we ervoor dat we er zijn voor iedereen? En toch ook ‘extra’ inspanningen leveren voor wie minder kansen kreeg op een gezond leven in een gezonde omgeving? Hoe kunnen we de ongelijke startpositie van kinderen wegwerken op vlak van gezondheid? Of anders gezegd: hoe werken we sociale gezondheidsongelijkheid weg en passen we het principe van proportioneel universalisme toe in de praktijk?

Als we de doelstelling ‘Gezin als bron van gezondheid’ uit het Vlaamse strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’ willen realiseren, moeten we hierop antwoorden formuleren. De Huizen van het Kind spelen hierin een belangrijke rol.

Om hen daarin te ondersteunen, ontwierp Kind en Gezin de Roadmap Huizen van het Kind. Die geeft per levensdomein, zoals onderwijs, gezondheidszorg, ouderschaps- en opvoedingsondersteuning aan wat de Huizen van het Kind kunnen doen. 

Het ondersteuningstraject dat Gezond Leven aanbiedt, sluit mooi aan bij het levensdomein ‘gezondheidszorg’ voor gezinnen. 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil in deze context samen met de samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind en met de partners Sensoa en VAD op zoek gaan hoe preventieve gezondheid een sterkere plek in de werking kan krijgen en vooral nagaan hoe een universele opzet daarvoor proportioneel benaderd kan worden. Aansluiten bij noden en behoeften en krachten van gezinnen in een kwetsbare positie is noodzakelijk om sociale gezondheidsongelijkheid te verkleinen.

Traject:

In het voorjaar 2018 werd een oproep gelanceerd naar de Huizen van het Kind om in te stappen in een ondersteuningstraject 'Elk gezin Gezond'.  Door een samenwerking aan te gaan met VAD en Sensoa, konden 5 trajecten opgestart worden: (looptijd september 2018 - december 2019)

  • Huis van het Kind Linkeroever-Antwerpen (Sensoa)
  • Huis van het Kind Kontich (VAD)
  • Huis van het Kind Kortrijk (Gezond Leven)
  • Huis van het Kind Temse (Gezond Leven)
  • Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout (Gezond Leven)

In het traject werken we vanuit de sterktes en noden van het lokale Huis van het Kind. Door deze werkwijze is het vooraf niet mogelijk te bepalen waarop het traject zal focussen en wat het eindproduct zal zijn. Cocreatie houdt in dat er lokaal in partnerschap gewerkt wordt naar gedragen acties die het algemeen belang van toegankelijke preventie en gezondheidsbevordering mogelijk maken met aandacht voor de risico’s van sociale gezondheidsongelijkheid.

Dit traject zal uniek zijn voor elk Huis van het Kind, met verschillende vertrekpunten en eindproducten. De ondersteuning vanuit Gezond Leven en de twee partnerorganisaties Sensoa en VAD past zich aan aan de lokale eigenheid van het Huis van het Kind. Logo’s worden in het traject betrokken naargelang hun opdracht en prioriteiten. In de begeleiding maken we gebruik van intervisiemomenten, plaatsbezoeken en lerend netwerkmomenten om het lokaal proces te begeleiden. De procescoaching versterkt het lokaal traject. Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen van actoren en hun belangen, een gedeelde visie ontwerpen en samenwerking vormgeven. In cocreatie wordt een lokale strategie bepaald en omgezet in een concreet actieplan met monitoring en opvolgingsmomenten.

Vanuit deze lokale trajecten willen we tegen december 2019 praktijk- en onderzoekskennis bundelen en gebruiken voor de ontwikkeling van tools en werkvormen die alle Huizen van het Kind kunnen ondersteunen om proportioneel universalisme concreet en met resultaat toe te passen in hun opdracht voor gezondheidsbevordering en preventieve gezondheidszorg.

Contactgegevens

Gezond Leven: Tine Vangroenweghe en Loes Vankelst, 02 422 49 49 of tine.vangroenweghe@gezondleven.be 

Sensoa: Kaat Van Bosstraeten, kaat.vanbosstraeten@sensoa.be

VAD: Hanna Peeters, hanna.peeters@vad.be

EXPOO: Kirsten De Saeger, kirsten.desaeger@expoo.be

 

vlaams instituut gezond leven
sensoa logo
VAD