Traject "Elk gezin gezond"

Gezocht: Huizen van het Kind met oog voor gezondheid

Elk gezin dezelfde kansen geven op een gezond leven, zowel op mentaal als fysiek vlak. Dat is wat Gezond Leven wil bereiken. En wie is er beter geplaatst dan de Huizen van het Kind om dit samen met ons te realiseren? Gezond Leven biedt hen daarom een ondersteuningstraject aan. Doel van dit traject? Preventieve gezondheid een plek geven in de werking van Huizen van het Kind, met specifieke aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie.

Gezin als bron van gezondheid

Hoe zorgen we ervoor dat we er zijn voor iedereen? En toch ook ‘extra’ inspanningen leveren voor wie minder kansen kreeg op een gezond leven in een gezonde omgeving? Hoe kunnen we de ongelijke startpositie van kinderen wegwerken op vlak van gezondheid? Of anders gezegd: hoe werken we sociale gezondheidsongelijkheid weg en passen we het principe van proportioneel universalisme toe in de praktijk?

Als we de doelstelling ‘Gezin als bron van gezondheid’ uit het Vlaamse strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’ willen realiseren, moeten we hierop antwoorden formuleren. De Huizen van het Kind spelen hierin een belangrijke rol.

Om hen daarin te ondersteunen, ontwierp Kind en Gezin de Roadmap Huizen van het Kind. Die geeft per levensdomein, zoals onderwijs, gezondheidszorg, ouderschaps- en opvoedingsondersteuning aan wat de Huizen van het Kind kunnen doen. 

Het ondersteuningstraject dat Gezond Leven aanbiedt, sluit mooi aan bij het levensdomein ‘gezondheidszorg’ voor gezinnen. 

Wat zoeken wij? 

Concreet zijn we op zoek naar 3 Huizen van het Kind die met ons een ondersteuningsproject van 1 jaar willen doorlopen.

Doel?  Toegankelijke preventie en gezondheidszorg een plek geven in jouw Huis van het Kind en netwerk, met extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie.

Wat mag je verwachten?

We werken binnen dit traject aan een gepaste samenwerking, ondersteuning en tools die nodig zijn om deze doelstelling om te zetten in actiepunten op maat. Zo krijg je een overzicht van acties die je kan ondernemen om gezondheidsongelijkheid duurzaam aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • een blijvende intervisie, 
 • een tool op maat, 
 • een netwerk voor uitwisseling van inspirerende praktijken, … 

We zien gezondheid ruim: we willen werken aan leefstijlfactoren zoals roken en voedingsgewoonten maar ook aan het creëren van een gezonde omgeving, toegankelijk aanbod, …

Uit wat bestaat het ondersteuningstraject? 

 • Gratis procesbegeleiding op maat, en dit op regelmatige tijdstippen (indien gewenst binnen je bestaande overlegstructuur) 
 • Expertise in verschillende gezondheidsthema’s én dit op maat van verschillende doelgroepen.
 • Goede praktijken en ervaring in het werken aan gezondheidsbevordering.

Met dit traject willen we tot goede praktijken komen om gezondheidsbevordering en ziektepreventie zo te organiseren dat je er ook gezinnen in een kwetsbare positie mee bereikt én partners zich hierin mee engageren. Jouw ervaring wordt de basis van het ondersteuningsaanbod dat we in de toekomst aan alle Huizen van het Kind en hun partners willen bieden.

Wat vragen wij?

 • Het engagement om zich in te werken in gezondheidsongelijkheid en dit al in de eerste levensjaren van het kind.
 • Enthousiaste partners binnen en buiten je netwerk die willen meewerken aan dit traject. Als het draagvlak nog beperkt is, moet er wel de mogelijkheid zijn om dit uit te breiden.
 • Het openstellen van een (bestaande) overlegstructuur waarbinnen dit traject kan lopen en de mogelijkheid hierin zelf een aantal taken op te nemen (onderling af te spreken).

Praktische informatie:

 • Dien hier je kandidatuur in en motiveer waarom jouw Huis van het Kind dit traject wil lopen.  
 • Inschrijven kan tot 29/06/2018.
 • In de zomer vinden de eerste kennismakings- en planningsgesprekken plaats. Samen bepalen we de timing voor het verdere traject.
 • Einde van de zomer weet je of je Huis van het Kind geselecteerd is om deel te nemen aan dit traject.
 • Alle Huizen van het Kind kunnen zich kandidaat stellen.
 • De coördinator van het Huis van het Kind, of één van de partners dient de kandidatuur in.
 • Voor meer informatie  over dit traject kan je terecht bij Tine Vangroenweghe op 02 422 49 49 of tine.vangroenweghe@gezondleven.be 
vlaams instituut gezond leven