Training in het voeren van pedagogisch adviesgesprekken

Inhoud:

Pedagogisch adviseren is een makkelijk toegankelijke en kortdurende vorm van individuele ondersteuning voor ouders met lichte opvoedingsvragen en/of -problemen, en dit op vraag van de ouders. EXPOO biedt een tweedaagse training aan die bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Het doel van de training is de kennis en vaardigheden op vlak van pedagogisch adviseren te versterken:

 • kennis van het werkterrein van pedagogisch adviseren;
 • kennis over de indicatiestelling en contra-indicaties en deze kunnen toepassen;
 • de methodiek kunnen toepassen: uitgangsprincipes, fasering, …;
 • en ouders kunnen stimuleren bij gedragsveranderingen.

Via casussen wordt geoefend om deze werkwijze toe te passen vanuit een vraaggerichte houding en vanuit een benadering van empowerment.

Programma:

Volgende items komen aan bod tijdens de training:

 • Wat is Pedagogisch Adviseren:
  • definitie
  • doelstellingen
  • doelgroep
  • indicaties en contra-indicaties
 • Achtergrond:
  • opvoedingstheorieën en modellen
 • Opbouw Pedagogisch Adviesgesprekken:
  • gespreksmodel en stappenplan
 • Communicatievaardigheden en -houding
  • Hoe creëer ik een veilige en uitnodigende sfeer?

  • Hoe versterk ik de kracht van ouders?

 • Inoefenen van gespreksmodel 

De tweedaagse training op 29 april en 13 mei is reeds volzet. Wilde je graag deelnemen? Laat je interesse weten! Bij voldoende interesse bekijken we de mogelijkheid om een extra training te organiseren. 

Het interesseformulier vind je via: http://expoo.be/interesse-vorming 

Vragen en meer informatie?
Betalingsgegevens

Rekeningnummer: BE27 3751 1172 4073

Ondernemingsnummer: BE 0886 886 638

Organisator
logo expoo klein.jpg
Data

Deze training is volzet. 

 

Locatie

Kind en Gezin-academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Trainer

Patty Debruyckere

Patty
Voor wie

Voor personen die tewerkgesteld zijn of binnenkort worden in settings die pedagogisch adviseren aanbieden.

Prijs

160 euro, broodjeslunch inbegrepen