Thesis: Beknopte inleiding tot radicalisering vanuit de praktijk

Auteur :

Mohammed Marchouh 

Jaar van publicatie :

2016 

Thema :

Opvoeden en de omgeving (Radicalisering)

Type :

Thesis 


Korte beschrijving:

Dit onderzoek gaat na hoe vanuit een preventief oogpunt radicalisering benaderd kan worden. In deze studie gaat men ervan uit dat radicalisering een procesmatig verloop kent waarbij radicalisme, extremisme en terrorisme verschillende stadia vertegenwoordigen in dat proces.

De finaliteit van dit onderzoek is om na te gaan hoe vermeden kan worden dat het radicaliseringsproces een ontsporing kent naar het gebruik van geweld. Het vroegtijdig detecteren van alle elementen die ten grondslag liggen aan deze evolutie binnen het radicaliseringsproces is een onontbeerlijk preventief instrument. Om dit instrumentarium te verduidelijken is het van belang om het radicaliseringsproces en het verloop ervan in kaart te brengen aan de hand van het eerste deel van het onderzoek. 

Met deze initiatievraagstukken kan men nagaan of iemand zich binnen de invloedsfeer van een potentieel radicaliseringsproces bevindt en wat men kan doen wanneer men dit vermoeden heeft. Na deze vraagstukken wordt nagegaan hoe men radicalisering in een vroeg stadium kan ontdekken en hoe men hier preventief kan op inspelen. Hiermee samenhangend dient men te onderzoeken wat lokale overheden, het onderwijs, maatschappelijke organisaties  en moskeeën kunnen doen om dit beginnende proces in de kiem te smoren. Dit actie-onderzoek zal trachten te verduidelijken hoe we de geradicaliseerde jongeren kunnen begeleiden en overtuigen niet deel te nemen aan terroristische daden en de verwerping van ons huidig samenlevingsmodel.

Reageer op dit artikel