Netwerk Huizen van het Kind

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.
Deze pagina gaat over de Huizen van het Kind.

Intergemeentelijk samenwerken

Op heel wat plaatsen zijn er (of denkt men aan) intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind.  
We horen dat er interesse is om daar over provinciegrenzen heen over uit te wisselen. We plannen daarrond een eenmalige fysieke uitwisselingsbijeenkomst te organiseren maar willen graag weten 

  • of je geïnteresseerd bent voor zo'n fysieke uitwisseling ( op een centrale lokatie bijv. brussel, antwerpen)
  • welke vragen je hebt over intergemeentelijk samenwerking

Heb je al heel wat ervaring in intergemeentelijk samenwerken en je wilt deze kennis delen met collega's, geef ons gerust een seintje.

Online uitwisselingsplatform Huizen van het Kind

EXPOO wil uitwisseling stimuleren, via het uitwisselingsplatform kan je goede praktijken delen met en vragen stellen aan andere Huizen van het Kind in Vlaanderen.

Community of Practice

Op vraag van coördinatoren Huizen van het Kind van groot- en centrumsteden, faciliteert EXPOO een Community of Practices ( CoP)

Deze CoP komt op geregelde tijdstippen fysiek bij elkaar.  De inhoudelijke agenda wordt bepaald door de deelnemers.

EXPOO organiseerde in samenwerking met het VCOK reeds een aantal keer een driedaags ondersteuningstraject voor startende Huizen van het Kind. Heb je interesse laat het ons weten.

Methodieken

Op deze pagina vind je allerlei methodieken die je kunt inzetten bij de uitbouw en coördinatie van je Huis van het Kind

  • Opstartbijeenkomst Huizen van het Kind
  • Je Huis van het Kind opvolgen
  • Samenwerking
  • ...
Themapagina "Samenwerken"

Het decreet preventieve gezinsondersteuning zet organisaties aan om samen te werken, hun aanbod af te stemmen en een geïntergreerd basisaanbod voor gezinnen, kinderen en jongeren te ontwikkelen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Welke belangen spelen bij de diverse organisaties? Wie neemt welke rol op? Wie heeft welk mandaat? En welke richting gaan we uit binnen deze samenwerking, hebben we een gedeelde ambitie? EXPOO bundele informatie rond dit thema op de themapagina 'Samenwerken'

Huizen van het Kind aan het woord

Het EXPOO-team bezoekt regelmatig een praktijk ergens in het Vlaamse land.  Het resultaat van deze 'roadtrip' delen we graag met jou.  
Hier kan je kennismaken met uiteenlopende organisaties. Medewerkers vertellen over hun visie, werkdag, projecten, aanpak,...

Verslag Congres Huizen van het Kind 2015
Huis_vogelhuisjes.jpg