Opvoedings- en Gezinsondersteuning

Op zoek naar wat ondersteuning van gezinnen allemaal inhoudt? Hier krijg je een helder beeld van onder meer de inhoud, functies en aanbodsvormen van opvoedings- en gezinsondersteuning.

Bijleren
Webinar 'Opvoedingsondersteuning'

In het voorjaar 2016 organiseerde EXPOO i.s.m. het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) een webinar rond opvoedingsondersteuning, rond de functies en uitgangspunten, de behoeften van ouders en het mogelijks aanbod.

Praktijkbeschrijvingen

Er bestaan verschillende manieren om ouders en ouderfiguren te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen en jongeren. EXPOO maakt er werk van dat goede praktijken opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en Brussel beschreven en onderbouwd worden in een praktijkbeschrijving.

Dat gebeurt via praktijkbeschrijvingskringen. Professionals komen samen met een procesbegeleider en schrijven hun praktijk neer in een grondplan.
Momenteel is er een praktijkbeschrijvingskring rond ouders ondersteunen bij transitie van basis naar securndair onderwijs.

WIl je zelf graag deelnemen aan zo'n praktijkbeschrijvingskring? Contacteer dan EXPOO.