Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Heel wat organisaties en initiatieven zoals een consultatiebureau Kind en Gezin, een spelotheek, inloopteam, kinderopvang of een Huis van het Kind maken werk van de ontmoetingsfunctie en hebben een ontmoetingsaanbod.
Dit kan zeer divers vormgegeven worden: als hoofdopdracht of nevenactiviteit, in een aparte ruimte of in een multifunctionele ruimte, begeleid door professionele medewerkers en/of door vrijwilligers.
Het gemeenschappelijk doel is dat gezinnen elkaar ontmoeten en een netwerk kunnen ontwikkelen waarin ze steun kunnen ervaren van mekaar.

ontmoeting

Projecten EXPOO

De  geplande fysieke uitwisselingsmomenten werden vervangen door online intervisiemomenten. Het verslag kan je na afloop hier nalezen.
In het najaar werkt EXPOO verder aan een inspirerend ondersteuningsaanbod rond spel en ontmoeting en sociale cohesie. Laat via een korte vragenlijst weten hoe jij ontmoeting vorm geeft.

Inspirerende voorbeelden

Heel wat organisaties bieden een Spel en Ontmoetingsaanbod voor gezinnen met kinderen en werken aan sociale cohesie.
Grasduin hier in de waaier van inspirerende praktijken

Verslagen voorbije bijeenkomsten netwerk ontmoeting

Lees hier de verslagen van de voorbije bijeenkomsten:

Aan de slag

Praktijkbeschrijving 'Spel- en ontmoetingsplaatsen'

Samen met de erkende Spel en Ontmoetingsplaatsen werd in het voorjaar 2019 de huidige praktijk van Spel en Ontmoetingsplaatsen beschreven. Dit document is een referentie voor het uitbouwen van Spel en Ontmoetingsplaatsen.

Virtueel thematische netwerk

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via het online uitwisselingsplatform 'ontmoeting' kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. We willen experten en praktijkwerkers samenbrengen om uit te wisselen over het thema ontmoeting.

Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuurt een mailtje naar info@expoo.be

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Kirsten De Saeger

 

 

 Contacteer Nele Travers