Alcohol- en cannabisgebruik bij jongeren

Alcohol, tabak, cannabis en andere drugs zijn ruim aanwezig in onze maatschappij. Ook jongeren komen er mee in aanraking.  In dit dossier gaan we in op de werking en de risico’s die alcohol en cannabisgebruik met zich meebrengen en de rol van ouders en opvoeders hierbij.