Adoptie

Elk kind heeft het recht op te groeien in zijn eigen gezin. Toch is dat niet altijd mogelijk. Kinderen die niet langer thuis kunnen wonen, krijgen door adoptie de kans op te groeien in een ander gezin.

steunpunt adoptie
Opgemaakt in samenwerking met Steunpunt Adoptie
Wetgeving omtrent adoptie in Belgïe

Het referentiekader van de wetgeving omtrent adoptie in België is het Haags Adoptieverdrag.

In 1993 hebben 66 landen in Den Haag een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie, waaronder ook België. Al deze landen hebben afspraken gemaakt over adoptie, waarbij het belang van het kind centraal staat.

Dit bracht een grote hervorming van adoptie met zich mee, die uiteindelijk in september 2005 van kracht ging.