Socio-economische determinanten

Het verbinden van materiële en immateriële dienstverlening is cruciaal om tot een coherente ondersteuning te komen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de verbinding met huisvesting, inkomen, tewerkstelling

Groeipakket in een Huis van het Kind

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid van de kinderbijslag naar de gewesten en de gemeenschappen overgeheveld. De Vlaamse Regering kiest er in de conceptnota 'Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat' van 31 mei 2016, expliciet voor om hierbij werk te maken van een geïntegreerd gezinsbeleid met Groeipakket als basispeiler, en legt hiervoor een duidelijke link met de Huizen van het Kind. 

Wat Zegt De Wetenschap: Hoe kan een gemeentebestuur armoede aanpakken?
Vlog "Ruilwinkel - HvhK Zottegem"
HvhK Zottegem
Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw lokaal bestuur doen.

Het Kinderarmoedefonds zet zijn schouders onder innovatieve en langlopende projecten die de uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde of aanvulling bieden op de bestaande diensten en projecten. Daarbij staat samenwerking met partnerorganisaties en lokale besturen centraal.

Leidraad voor visievorming opstarten luierbank

Luiers wegen ontzettend zwaar op een klein budget. Arme gezinnen hebben structureel te weinig middelen om luiers te kopen. De luierbanken zijn dan ook een antwoord op een concrete nood. Luierbanken zijn populair en bieden voor een lokaal beleid heel wat mogelijkheden. Onder de term luierbank vallen een rits van initiatieven. Er zijn verschillende modellen mogelijk. In deze leidraad staat beschreven hoe je je model kan aftoetsen aan de kwaliteitscriteria van een lokaal armoedebeleid. 
Tekst opgemaakt door Lerend netwerk Kinderarmoede - Provincie Limburg, Lerend netwerk Huizen van het Kind - Provincie Limburg 
 

Evoluties en opties Roadmap
Vlog "Kansenwerker - HvhK Sint-Niklaas"
HvhK Sint-Niklaas
Filmpje: Ruilwinkel "De Kaddee" - HvhK Geraardsbergen
video