Sociale steun en vrije confrontatie in Baboes, een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders

Auteur :

Geens, N.

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Dit onderzoek gaat na hoe de inherente verbondenheid van het opvoeden in context met de context van opvoeden vorm krijgt in Baboes, een ontmoetingsplaats voor ouders en jonge kinderen in Brussel.

Vanuit de vaststelling in de literatuur dat zowel de kindertijd als het ouderschap sociaal-culturele en historische constructies zijn, deze constructies bepalend zijn voor de dagelijkse (opvoed)praktijken – die mogelijkheden in- en uitsluiten – én diezelfde (opvoed)praktijken ook beïnvloed worden door de omstandigheden waarin en de mogelijkheden waarmee ouders en kinderen zich inschrijven in de gemeenschap, wordt Baboes als interventie in deze tweeledige opvoedingscontext onderzocht, in de hoop recht te doen aan de ambivalentie van het opvoeden. Aan de hand van zowel kwantitatief als kwalitatief materiaal worden de dagelijkse praktijken bestudeerd als micro-events waarin sociale steun en vrije confrontatie plaatsgrijpt.

Reageer op dit artikel

5 + 12 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.