Sociale steun en sociale cohesie in voorzieningen voor jonge kinderen: een onderzoek naar interactie tussen ouders en tussen ouders en professionelen

Auteur :

Naomie Geens

Jaar van publicatie :

2016

Thema :

Opvoeden en omgeving

Type :

wetenschappelijke publicatie


In dit doctoraatsonderzoek wordt onderzocht welke rol(len) voorzieningen voor jonge kinderen (kunnen) spelen in processen van sociale steun en sociale cohesie. De combinatie van een kwalitatief onderzoek in zowel spel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders, als kinderopvang, maakt het mogelijk om na te gaan hoe ruimte voor ont-moeting in diverse beleidspraktijken (on)mogelijk gemaakt wordt. Daarbij wordt vertrokken van wat ouders als steunend ervaren in hun leven met jonge kinderen in stedelijke contexten gekenmerkt door een grote diversiteit. Aandacht gaat daarbij naar de aanwezigheid en betekenis van zowel duurzame als lichte contacten. Via een etnografische analyse van verschillende databronnen (documentanalyse, observaties, gesprekken met ouders en professionelen) wordt de complexiteit van het alledaagse leven en de betekenis van verschillende interacties voor het opvoeden en het samenleven, geschetst. 

Engelstalige versie

Reageer op dit artikel