Sociale cohesie

Het inzetten op ontmoeting en sociale cohesie is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind.

Vlog "Speelhuis Huppel - HvhK Sint-Niklaas"
HvhK Sint-Niklaas
Vlog "Sociale cohesie - HvhK Haspengouwen"
sociale cohesie
Video "Sociale cohesie in woord en beeld"
video sociale cohesie
Jobshadowingtraject ‘Sociale steun en cohesie’

Samen met het VBJK/VCOK en 6 praktijkorganisaties werd een jobshadowing en intervisietraject rond sociale cohesie opgezet. Door elkaars werking van binnenuit te leren kennen, en dit tijdens de intervisiemomenten te bediscussiëren werd een referentiekader, die verschillende aandachtsgebieden en indicatoren horend bij het thema sociale steun en cohesie beschrijven, ontwikkeld. In het rapport vind je heel wat aandachtspunten en voorbeelden per aandachtsgebied.

Ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders

Rapport onderzoeksproject met als doel praktijkgerichte modellen voor de ontmoeting tussen kinderen en ouders in de Huizen van het Kind te ontwikkelen. 
Tekst opgemaakt door VBJK

Evoluties en opties Roadmap
Vlog "Vrijwilligers 2 - Campus O3"
vrijwilligers
Vlog "Vrijwilligers - Campus O3"
vrijwilligers
Werken met vrijwilligers: verslag uitwisselingsdag 8 juni 2017

Veel Huizen van het Kind werken samen met vrijwilligers. Hoe kan je een motiverende vrijwilligersvriendelijke context creëren en hoe zorg je voor een vlotte samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

Transitie en uitdagingen voor het vrijwilligerswerk

Onderzoek door Thuishulp vzw.

Vrijwilligers: onderzoeksproject Kind en Preventie

Kind en Preventie vzw onderzocht de mogelijkheden voor het inzetten van vrijwilligers in de Huizen van het Kind.