Sneuvelnota Huizen van het Kind

Auteur :

Recht-op vzw

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Recht-Op is een vereniging waar armen het woord nemen. We zoeken mensen op die, omwille van hun armoede, geïsoleerd leven. Mensen die de samenleving wantrouwen nadat ze ontgoocheling na ontgoocheling moesten verwerken. Mensen die de moed niet meer hebben om te geloven in hun eigen kracht om weer voort te gaan met hun leven.
In het volgende document leest u hoe we zelf een aantal randvoorwaarden onder de loep namen en hoe we ook bij andere groepen ouders gingen toetsen wat zij nodig hebben. We zijn nog niet klaar met ons werk, maar we blijven de uitdaging aangaan om van de Huizen van het Kind, huizen te maken voor alle mensen met kinderen. We doen dit door ook heel actief mee te werken aan de lancering en de eerste stappen van de Huizen en in het bijzonder ‘ons’ Huis in Deurne.

Reageer op dit artikel