Scheiding

Een scheiding begint niet bij het uit elkaar gaan van ouders en het eindigt daar ook niet. Als ouders uit elkaar gaan, volgt daarop het zoeken en uitbouwen van een nieuw vervolg, zowel voor de ouders als voor de kinderen. In de meeste situaties vinden zowel ouders als kinderen een nieuw evenwicht.

Deze themapagina werd opgemaakt als onderdeel van het actieplan scheiding, kabinet Vandeurzen.

tijd voor je relatie afstand
scheiding
Vormingen over scheiding
Filmpje Koppen "Kinderen uit de knel"

Koppen

Deze pagina werd opgemaakt met de ervaring en deskundigheid van:

Veerle Van Assche en Sarah Vanden Avenne, beleidsmedewerkers opvoedingsondersteuning Kind en Gezin namen de pen vast.
Feedback kregen we van Hilde De Vadder (Opvoedingswinkel - Huis van het Kind Leuven); Ann Esprit (teamverantwoordelijke Kind en Gezin); Claire Wiewauters (onderzoeker aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en docent opleiding Gezinswetenschappen Odisee.); Chris De Bruyne (VCOK, website Tweehuizen); Aura Van Liefferinge (beleidsmedewerker juriste, Kind en Gezin); Ianthe Van Dorsselaer (opvoedingsconsulent, Kind en Gezin); Ann De Taye (medewerker Kind & Gezinlijn); Annick Vanhaeren (verpleegkundige Kind & Gezin); Marc Janssens (campus O3) en Geert Vercruyce (opvoedingswinkel Brugge)

 

Om mee te geven aan ouders
Reageer op dit artikel