Samen verbindt. Wat generaties van elkaar kunnen leren.

Auteur :

M.Timmers, R.Peeters en J.Verschraegen

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Boek


Professionals in de ouderenzorg en leerkrachten zijn vaak de pioniers om aan te kaarten hoe jammer het is dat de generaties zo weinig met elkaar in contact komen. Vanuit het idee dat jong en oud er baat bij hebben om elkaar te ontmoetenen te leren kennen, ontstaan er in Vlaanderen en Brussel prachtige initiatieven die getuigen van heel veel creativiteit en inventiviteit.

Bij de bouw van een nieuw woonzorgcentrum ontstaat bijvoorbeeld het idee om een kinderopvang te integreren zodat jong en oud dicht bij elkaar leven. En een feest in een woonzorgcentrum is een ideale gelegenheid om het kinderkoor uit te nodigen. Die intuïtie is prima. Verschillende organisaties en overheden ondersteunen die initiatieven en geven er ruchtbaarheid aan. De projecten en programma’s zorgen voor fijne contacten en verbinden mensen, generaties en organisaties. Hun maatschappelijk nut staat als een paal boven water, maar er valt nog heel wat terrein te winnen in de kruisbestuiving tussen jong en oud.

Deze publicatie wil inspireren om bestaande projecten te helpen om een versnelling hoger te schakelen en een verdere voedingsbodem leggen voor nieuwe intergenerationele samenwerkingen. Deze toekomstgerichte visie op zorg en onderwijs biedt een enorm potentieel aan opportuniteiten en kan een win-win zijn voor alle betrokkenen.

boek intergenerationeel

Interesse in dit boek?

Dit boek is gratis te ontlenen via de EXPOO-bib. Je staat wel zelf in voor het terugbezorgen van het boek. Lees het volledige Bibliotheekreglement.