REYN-netwerk organiseert twee events

  • 2 oktober 2020

Het REYN-netwerk is het platform voor inclusie van Romafamilies. In oktober organiseren ze twee online evenementen.

  • Woensdag 7 oktober van 14 tot 16 uur: ‘Meer tewerkstellingskansen voor Roma in basisvoorzieningen voor jonge kinderen en hun families’ 

63% van de Roma jongeren tussen 16-24 jaar in Europa zijn niet aan het werk en/of volgen geen opleiding. Dit zijn drastische cijfers. Meer kansen op duurzame tewerkstelling is niet alleen goed voor kwetsbare Roma jongeren zelf. Het draagt ook bij tot meer diversiteit op de werkvloer, een aandachtspunt in onze superdiverse samenleving. 

Op 7 oktober delen (Roma) professionals hun verhaal. Wat was ondersteunend in hun opleiding- en tewerkstellingspad? Laat je inspireren door hun verhalen. Eén van de verhalen wordt gebracht door Fatime Karamani, gezinsondersteuner bij Kind en Gezin. Luister zeker mee.

Dit evenement is in het Engels.

Meer informatie over het programma vind je hier.

Inschrijven: registreer je hier.  

  • Maandag 19 oktober van 9 tot 11u30: Online Dialoogsessie - De leef-en woonsituatie van Woonwagenbewoners

Het grootschalig onderzoek door het Europees Bureau voor de Grondrechten (FRA) toont aan dat de levenskwaliteit van Roma en woonwagenbewoners ook in West-Europese landen ver beneden het gemiddelde ligt. Eén op drie Roma kan niet in zijn basisbehoeften voorzien, waardoor hun levensverwachting dertien tot veertien jaar lager ligt dan gemiddeld. Van alle onderzochte landen scoorde België het slechtst op het gebied van voldoende standplaatsen en uitdrijvingen van woonwagenbewoners.

Op het programma:
•    9u30-10u: Kim Janssens neemt ons mee in de inhoud van haar boek “Een leven lang opgejaagd”. Kim vertelt ons meer over de unieke geschiedenis va woonwagenbewoners, over de diversiteit onder de Woonwagenbewoners en over het belang van hun woonwagencultuur. 
•    10u- 11u: Marije Reidsma en Goedroen Juchtmans, Hiva, presenteren de inzichten uit het onderzoek naar de leef-en woonsituatie van rondtrekkende woonwagenbewoners. Hoe beleven rondtrekkende woonwagenbewoners thema’s zoals onderwijs, werk en inkomen, gezondheid, religie en relatie met elkaar en andere burgers? Op basis van gesprekken met woonwagenbewoners zelf, praktijkwerkers en een inventarisatie van inspirerende praktijken hebben de onderzoekers beleidsaanbevelingen geformuleerd. Van hieruit reiken ze suggesties aan over hoe we vanuit het lokale niveau (als praktijkwerker, beleidsmaker) kunnen bijdragen aan betere levensomstandigheden voor de rondtrekkende woonwagenbewoners in Vlaanderen en Brussel. Nadien gaan we met elkaar in dialoog.

Inschrijven: voor 12 oktober door een email te sturen naar liesbeth.lambert@vbjk.be. Je krijgt dan een link voor de online-meeting. 
Mee bekendmaken? Deel het evenement op de Facebookpagina – REYN BELGIUM