Provinciale Ontmoetingsdag Huizen van het Kind- Groeipakket in Oost-Vlaanderen

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Op 31 mei 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota 'Voor elk kind en elk gezin een Groeipakket op maat' goed. Deze conceptnota omvat de contouren voor een nieuwe Vlaamse kinderbijslag, ingebed in een geïntegreerd gezinsbeleid en wordt regelgevend verankerd. De uitbetalingsactoren hebben o.a. als taak om samen te werken met de Huizen van het Kind. Kind en Gezin begeleidt de transitie van de kinderbijslag naar Vlaanderen, en is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de regie van het Groeipakket.  

Vanaf 1 januari 2019 wordt in Vlaanderen de huidige kinderbijslag omgevormd en geïntegreerd in het Groeipakket. De ondersteuning van gezinnen en kinderen wordt doelmatiger en efficiënter aangepakt. Vlaanderen krijgt de kans om een robuust geïntegreerd gezinsbeleid te ontwikkelen, waarbij kinderbijslag/Groeipakket, gezinsondersteuning en de participatie aan kinderopvang en onderwijs hand in hand gaan. Een geïntegreerd gezinsbeleid, is een gezinsbeleid dat er op gericht is mogelijkheden te creëren om (het starten van) een gezin met actieve deelname aan de samenleving en dus ook (arbeids)participatie te kunnen combineren met een gezin. Het is ook een beleid dat gericht is op het welzijn en de maximale bevordering van ontwikkelings- en ontplooiingskansen van alle kinderen. Het Groeipakket past dus volledig binnen de Huizen van het Kind en heeft dus het potentieel om een positieve bijdrage te geven aan de verdere vormgeving van de Huizen van het Kind.

In het voorjaar van 2017 is er een traject gelopen met de huidige kinderbijslagfondsen en een aantal Huizen van het Kind om samenwerkingsafspraken te maken. Zowel Huizen van het Kind uit centrumsteden als Huizen van het Kind uit kleinere gemeenten deden hieraan mee. Ook waren er Huizen van het Kind met en zonder fysiek huis aanwezig. Dit heeft geleid tot een algemeen afsprakenkader waar een diversiteit aan Huizen van het Kind en de diversiteit aan kinderbijslagfondsen zich in kan vinden.

Organisator

Huizen van het Kind en uitbetalingsactoren van het Groeipakket in Vlaanderen

Voor wie

Iedereen

Locatie

VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent, Oost-Vlaanderen 

Prijs

gratis