Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland

Auteur :

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin kwamen de vrijwilligers, die juist zo dichtbij deze gezinnen staan, echter niet aan het woord. Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg ze naar hun mening.

Het blijkt dat gezinnen het meest geholpen zijn met goede informatie over het onderwijssysteem. De contacten die het Centrum voor Jeugd en Gezin of wijkteams, scholen en eigen taalvoorzieningen met deze gezinnen hebben, kunnen daarvoor beter worden benut. Ook is het belangrijk dat ouders de Nederlandse taal leren. Dat vergemakkelijkt communicatie over het leven in Nederland en het opvoeden en opgroeien van hun kinderen.

De vrijwilligers geven verschillende adviezen over hoe het aanbod van taallessen ouders het beste kan bereiken. Verder laat het onderzoek zien dat ook leerkrachten soms meer kennis of vaardigheden nodig hebben om deze ouders en kinderen te kunnen helpen. In het rapport staat waaraan het schort en wat daar tegen gedaan kan worden.

Reageer op dit artikel