De stem van de onderzoekers: Sara Willems

Sara Willems is professor binnen het vakgebied ‘Sociale ongelijkheidsproblematiek in de gezondheidszorg’ (UGent) en bouwde de onderzoeksgroep ‘Equity in health care’ uit. Haar aandacht gaat vooral uit naar de relatie tussen gezondheid en sociale klasse, de toegankelijkheid van de zorg en discriminatie in de gezondheidszorg. 

'Het is vaak een gave van mensen op het terrein om de juiste toon te vinden. Ik vind het prachtig hoe ze erin slagen om een houding aan te nemen die enerzijds zeer respectvol is, en anderzijds toch gezinnen vooruit stuwt, zonder hen het gevoel te geven dat ze het verkeerd doen.'

Podcast

Sara Willems