PISA- geletterdheid bij 15-jarigen

Auteur :

Universiteit Gent- vakgroep onderwijskunde

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

OPvoeding en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

"Wat is belangrijk voor de burgers om te weten en te kunnen?" Om een antwoord op die vraag te formuleren en om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar internationaal vergelijkbare gegevens over leerlingen, lanceerde de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in 2000 een driejaarlijkse test bij 15-jarigen (PISA - Programme for International Student Assessment). PISA bekijkt in welke mate leerlingen op 15 jaar de kennis en vaardigheden hebben die essentieel zijn voor een volledige participatie aan de moderne samenleving. PISA test leerlingen op hun 15e omdat in de meeste landen dit dicht tegen het einde van de leerplicht aanleunt. De test richt zich op de kerndomeinen leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. 

Reageer op dit artikel
14 + 2 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.