Permanente Vorming ‘Geweldloos Verzet’ VUB

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

De eerste permanente vorming 'Geweldloos Verzet' aan een universiteit is een feit!

Het programma is gespreid over één academiejaar en omvat in totaal 8 dagen (meestal op vrijdag) en vier halve dagen supervisie. De data zijn nog aan te kondigen!

Geweldloos Verzet is een methodische interventie die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de behandeling van gezinnen met kinderen en adolescenten met gewelddadig en zelfdestructief gedrag. Het denkkader breidt uit naar een veel ruimere visie op autoriteit en hoe autoriteitsfiguren (ouders, opvoeders, leerkrachten, politiemensen, enz.) gezag kunnen houden of herstellen en probleemgedrag kunnen aanpakken. Ook de toepassingsgebieden werden verruimd naar psychiatrische afdelingen, residentiële voorzieningen, contextbegeleiding/crisishulp aan huis, pleegzorg, adoptie, onderwijs, kinderdagverblijven en de brede gemeenschap. Het gedachtegoed kan ingezet worden in het begeleiden van ouders van kinderen/adolescenten met ADHD, OCD, een psychotische of angsstoornis, die weigeren om naar school te gaan, verslaafd zijn aan het internet of dreigen met suïcide en ouders van jongvolwassenen met autisme of volwassenen die afhankelijk blijven van hun ouders en extreme eisen stellen.

De cursisten leren via theoretische reflectie, rollenspel, oefeningen en casuïstiekbespreking Geweldloos Verzet in de praktijk te brengen en maken kennis met toepassing bij specifieke doelgroepen en in verschillende werkcontexten.

De opleiding leidt tot een officieel getuigschrift van een permanente vorming en wordt uitgereikt door de Vrije Universiteit Brussel, mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en het slagen op de evaluaties.

Programma

  • Emotieregulatie, vermijden van escalaties en herwinnen van zelfcontrole;
  • Gebruik van relatiegebaren
  • Activeren van ondersteunende netwerken, werken met steunfiguren en organiseren en leiden van een ‘supportersmeting’
  • Geweldloos Verzet acties, gericht tegen probleemgedrag zoals aankondiging

Het volledige opleidingsprogramma vind je onder 'meer informatie'.

Organisator

VUB (Vrije Universiteit Brussel) en BIGV (Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet)

Voor wie

Klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, pedagogen of kinder- en jeugdpsychiaters (in opleiding) die actief zijn in de klinische praktijk en Geweldloos Verzet wensen te implementeren en op maat toe te passen in hun praktijk of in de voorziening waar ze werken. Deze vorming leent zich voor wie tot een correcte indicatiestelling wil komen, kritisch en genuanceerd effecten van behandeling wil evalueren en linken wil leggen tussen Geweldloos Verzet en andere denkkaders.

Locatie

Campus: Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus
Faculteit: Psychologie en Educatiewetenschappen
Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Prijs

Inschrijvingsgeld: € 1300

Inschrijving via kandidatuur!
 

Stuur je schriftelijke kandidatuur naar bigvmail@gmail.com
Voeg een motivatiebrief, uw curriculum vitae en een kopij van je diploma toe.

Klik voor meer informatie en het volledige programma van de opleiding.