Pedagogisch adviesgesprekken voeren met ouders

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Deze tweedaagse training gaat door op 12 en 19 maart 2018.  Deze  bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

Pedagogisch adviseren is een makkelijk toegankelijke en kortdurende vorm van individuele ondersteuning voor ouders met lichte opvoedingsvragen en/of -problemen, en dit op vraag van de ouders. EXPOO biedt een tweedaagse training aan die bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Het doel van de training is de kennis en vaardigheden op vlak van pedagogisch adviseren te versterken:

· kennis van het werkterrein van pedagogisch adviseren;
- kennis over de indicatiestelling en contra-indicaties en deze kunnen toepassen;
- de methodiek kunnen toepassen: uitgangsprincipes, fasering, …;
- en ouders kunnen stimuleren bij gedragsveranderingen.

Via casussen wordt geoefend om deze werkwijze toe te passen vanuit een vraaggerichte houding en vanuit een benadering van empowerment. 

Meer info is te vinden op www.expoo.be

Organisator

Expoo

Voor wie

Professionals

Locatie

K&G Academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Prijs

Gratis voor deelnemers van Kind en Gezin, (aanmelden via ePromote EN inschrijven)

160 euro voor niet Kind en Gezin personeelsleden