Partner in ondersteuning: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)

De ondersteuning van gezinnen en hoe het beleid en praktijkorganisaties daar op kunnen inspelen staat centraal in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Op vraag van en samen met praktijkorganisaties (o.a. Huizen van het Kind, Kind en Gezin, vzw De Keerkring enz.) brachten we o.a. de behoeften van gezinnen in kaart, formuleerden we aanbevelingen om het aanbod op die behoeften af te stemmen of om het bereik van de werking te versterken. Zijn er thema’s waarvoor uw team of werking bijkomende input of ondersteuning kan gebruiken? Neem dan contact op met ons of neem een kijkje op http://www.hig.be/nl/nieuws/gezins-en-opvoedingsondersteuning-huizen-van-het-kind.

Contact:

Huart Hamoirlaan 136
1030 Brussel
02/240 68 46
kenniscentrum.hig@odisee.be
www.hig.be

 

logo odisee_campus_hig_zw.jpg