Participatieve praktijk: Elk Gezin Telt

Auteur:

EXPOO

Doelgroep:

Ouders, jongeren, kinderen, lokaal beleid en partners van het Huis van het Kind

Participatiedoelstelling:

Consulteren en coproduceren.

Beschrijving:

We gaan in drie Huizen van het Kind aan de slag met het waarderend onderzoek. Samen met het ontwerpteam bereiden we een grote denkdag voor waarbij we samen met heel het systeem onderzoeken hoe we vorm geven aan Proportioneel Universalisme in het Huis van het Kind. Beleid, professionals, vrijwilligers, ouders, kinderen en jongeren gaan met elkaar in gesprek over wat werkt en waar we naar toe willen. De output van deze denkoefening presenteren we op het EXPOO congres 2018.

Meer info:

katrijn.kelchtermans@expoo.be

Elk Gezin Telt