Ouderschapskennis - Nu mag ik echt voor hem zorgen !

Auteur :

M. J. van Raak - Ouderschapskennis

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Ouderschap en opvoeden

Type :

Tijdschrift


Korte beschrijving:

Wanneer kinderen te vroeg geboren worden, start het ouderschap binnen de context van een ziekenhuis. Terwijl de zorg van het kind in handen is van medische professionals, wordt van ouders verwacht dat zij zich ontwikkelen in pedagogisch sensitief denken en handelen. Je prematuur geboren kind leren kennen tegelijkertijd vertrouwen op jezelf als ouder, is een complexe opdracht. Als ouderbegeleider kun je in deze situatie ondersteunen door het ouderperspectief in beeld te brengen.

Reageer op dit artikel
ouderschapskennis
Waar te verkrijgen?

Dit artikel vind je terug in het Tijdschrift 'Ouderschapskennis - Belast ouderschap', Jaargang 20, nummer 2, Juni 2017.