Ouderschap en opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning is een van de basispijlers van de Huizen van het Kind.

Video thema-avonden HvhK Geraardsbergen
video
Themapagina Opvoeding- en Gezinsondersteuning

Op zoek naar wat ondersteuning van gezinnen allemaal inhoudt? Hier krijg je een helder beeld van onder meer de inhoud, functies en aanbodsvormen van opvoedings- en gezinsondersteuning.

Scheiding en relatieondersteuning

Met een Vlaams actieplan zet minister Vandeurzen in op relatieondersteuning en scheiding.  Op deze pagina vind je informatie en inspirerende praktijken.

Tools om opvoedingsondersteuning een plek te geven in je Huis

Op zoek naar een spreker voor een vormingsavond voor ouders, naar kwalitatieve informatie over opvoeden, naar beeldmateriaal of een interactieve tentoonstelling, ....neem een kijkje in de toolbox.

Evoluties en opties Roadmap
Vlog "Perinataal netwerk" - HvhK Geraardsbergen
vlog perinataal
Ouderschap prenataal

Aandacht voor ouderschap bij de ondersteuning aan aanstaande ouders is noodzakelijk in de pre- en perinatale dienstverlening. Uit literatuur en onderzoek blijkt het belang van dit ondersteunend aanbod voor aanstaande ouders. De beleving en verwachting van aanstaande ouders heeft een invloed op de relatie met en de ontwikkeling van het (ongeboren) kind.
In dit dossier vind je een aantal bevindigen uit literatuur en onderzoek. Daarnaast krijg je een overzicht van inspirerende praktijken uit binnen- en buitenland om rond ouderschap in de pre- en perinatale periode aan de slag te gaan.

Ondersteuning van ouders met jongeren

Vaak focust opvoedingsondersteuning zich op gezinnen met jonge kinderen.  Investeren in de vroege levensperiode van kinderen is van groot belang.  Anderzijds houdt opvoeden niet op wanneer kinderen zes of twaalf jaar zijn. Steun bij het opvoeden is best ook beschikbaar voor ouders van tieners en jongeren. Maar wat zijn de behoeften van deze ouders? Wat ervaren ze als ondersteunend? Is er voldoende aanbod op maat van ouders met jongeren? Welke diensten en aanbod wordt er in Vlaanderen en Brussel georganiseerd.  Wat kunnen de Huizen van het Kind doen? Met deze vragen gaan we aan de slag.

Aanbod voor ouders met jongeren: verslag uitwisselingsdag 8 juni 2017

Welke initiatieven bestaan er voor ouders van tieners? Hoe dit aanbod uitbreiden? Hoe de doelgroep ouders van tieners en jongeren bereiken? Wat zijn de noden bij ouders en bij tieners? Hoe jongeren zelf betrekken en bereiken?