Ouders en jeugdwerk

Auteur :

E. Morreel

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Opvoeding en omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid, afdeling Jeugd, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

In dit onderzoek ligt de focus op het perspectief van ouders met kinderen tussen vijf en vijftien jaar en op hun relatie met het jeugdwerk. Het onderzoek spitst zich daarbij toe op drie deelthema’s:
1. De houding van ouders tegenover vrijetijdsbesteding in het algemeen en jeugdwerk in het bijzonder:
• al dan niet deelname van hun kinderen;
• hun verwachtingen ten aanzien van het jeugdwerk: de organisatie, de begeleiders, de samenstelling van de groep, de activiteiten, de functies enzovoort (cf. kwaliteitsfactoren en –indicatoren);
• drempels en bevorderende factoren voor deelname aan het jeugdwerk;
• factoren die de verwachtingen van ouders ten aanzien van het jeugdwerk beïnvloeden.
2. Betrokkenheid en participatie van ouders bij het jeugdwerk:
• verwachtingen en mogelijkheden inzake jeugdwerk;
• beïnvloedende factoren.
3. Ervaringen van ouders met het jeugdwerk:
• waarover zijn ouders wel, minder en niet tevreden;
• wat willen ouders versterkt zien.
Laat duidelijk zijn dat de groep ouders met kinderen van vijf tot vijftien een grote diversiteit kent. Gelet op de focus van dit onderzoek, komen in eerste instantie ouders met deelnemende kinderen en ouders met niet-deelnemende kinderen in het vizier. De diversiteit toont zich evenzeer op andere aspecten: ouders met en zonder jeugdwerkervaring, maatschappelijk kwetsbare ouders, ouders met een migratiegeschiedenis, alleenstaande ouders, gehuwde en samenwonende ouders enzovoort.

Reageer op dit artikel
Interesse in dit boek?

Dit boek is gratis te ontlenen via de EXPOO-bib. Je staat wel zelf in voor het terugbezorgen van het boek. Lees het volledige Bibliotheekreglement.