Opvoedingsondersteuning: uitgangspunten en praktijk

Auteur :

A. Bergmans

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Ouderschap en opvoeden

Type :

Tijdschriftartikel


Korte beschrijving:

Opvoedingsondersteuning is een taalkundig eenvoudig te omschrijven begrip: ondersteuning bij de opvoeding. Maar toch, wat is opvoeden? Het doorgeven van waarden en normen die iemand als ouder of opvoeder belangrijk vindt. Meestal zijn dat de waarden en normen die ook in de maatschappij geaccepteerd worden. In de hedendaagse, snel veranderende maatschappij zijn echter ook die normen aan verandering of polarisatie onderhevig. Absolute kennis wordt steeds meer een fictie. Opvoeden verschuift van ‘bevelen en zorgen’ naar ‘onderhandelen en samen zoeken’. Dat kan opvoedingsonzekerheid veroorzaken.

Reageer op dit artikel
Waar te verkrijgen?

Artikel is verschenen in het Tijdschrift TKP,  nummer 3 juli-september 2017.