Opvoedingsondersteuning op school : chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG

Auteur :

Stichting Actief Ouderschap

Jaar van publicatie :

2011

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Opvoedondersteuning kan beter aangeboden worden op plekken waar ouders toch al komen, zoals de school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Actief Ouderschap. De stichting hield interviews met deskundigen met een verschillende achtergrond. Zij kwamen tot dezelfde conclusie: opvoedondersteuning moet niet vanuit een apart CJG-loket, maar op plaatsen waar ouders elkaar natuurlijkerwijs al ontmoeten. Het moet normaal zijn om met elkaar over opvoeden te praten, zonder dat het om problemen gaat. Herkenning en tips van andere ouders zijn prettig, aldus de samenstellers van het rapport.

In het onderzoek zijn voorbeelden en tips opgenomen. Daarnaast heeft de stichting een model opgesteld van een persoon die onderlinge contacten tot stand kan brengen tussen ouders, leerkrachten en andere partijen om opvoedondersteuning in te bedden in het onderwijs.

Reageer op dit artikel
8 + 4 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.