Oproep proefproject Ouderteam.nu - Van partnerschap naar ouderschap

Kader

Een positieve samenwerkingsrelatie als basis voor sterk ouderschap.

De overgang van partnerschap naar ouderschap vraagt veel van ouders. Onderzoek toont dat de tevredenheid en kwaliteit van de partnerrelatie (tijdelijk) afneemt vlak na de geboorte van een kind. Veel koppels ervaren een relatiecrisis na de komst van een baby. Ook als kinderen in de puberteit zitten ervaren ouders een afname in de kwaliteit van hun relatie. En juist deze partnerrelatie is belangrijk voor het welzijn van ouders en kinderen.

Moeilijkheden in de relatie kunnen leiden tot gezondheidsklachten, vroeggeboorte, stress, depressie en echtscheiding. Vroege interventies kunnen dergelijke problemen voorkomen en welzijn bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat de beste familiaire voorspeller van problemen bij kinderen de relatie tussen ouders is, vooral als kinderen jong zijn. Als ouders niet goed kunnen samenwerken of veel conflicten hebben in hun ouderlijke rol heeft dit een negatieve invloed op het welzijn van de ouders en de ontwikkeling van het kind. Een goede samenwerkingsrelatie (overeenstemming over opvoedkwesties, verdeling taken, steunen van elkaar en het samenwerken in hun rol als ouder) daarentegen versterkt ouder en kind.

Ouderteam.nu: goede zorg voor het kind begint bij goede zorg voor de ouders

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden heeft een aanbod ontwikkeld voor en met professionals die met ouders werken, en voor ouders om hun partnerrelatie en levensvaardigheden te versterken en hiermee het welzijn van kinderen te vergroten: Ouderteam.nu

Ouderteam.nu is een preventief psycho-educatief programma voor aanstaande en prille ouders. Het richt zich op de samenwerkingsrelatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap. Dit programma is gebaseerd op het Amerikaanse programma Family Foundation van Feinberg. Onderzoek laat zien dat dit programma sterke effecten heeft op korte en lange termijn, op de partnerrelatie, opvoedvaardigheden van de ouders, welzijn van de ouders en de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind.

Het programma werd vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Dit is gebeurd aan de hand van focusgroepen met professionals en een pilottraining met ouders. Hogeschool Leiden onderzoekt de tevredenheid, toepasbaarheid en effectiviteit van het programma in samenwerking met de Penn State University waar Feinberg werkzaam is.

Opzet

Het programma richt zich naar alle toekomstige en prille ouders. Juist in deze periode (de overgang van partnerschap naar ouderschap) is het belangrijk om te investeren in hoe je in de relatie samenwerkt.

Doelen van het programma zijn: verbeteren van het ouderlijk welzijn (positieve samenwerking tussen partners leidt tot meer zelfvertrouwen), verbeteren van de partnerrelatie (o.a. door effectieve communicatie, en gemeenschappelijke belangen voor het welzijn van het kind), verbeteren van oudervaardigheden en versterken welzijn van het kind (versterken van de samenwerkingsrelatie zal leiden tot meer sensitiviteit, warmte en een consistente opvoeding bij beide ouders).

Het programma bestaat uit 8 sessies, waarvan 4 prenataal (2 uur per sessie) en 4 postnataal (2 uur per sessie). Hiervan zijn 4 sessies face-to-face bijeenkomsten waarin ouders in groepen het programma krijgen aangeboden en 4 digitale modules.

Proefproject Ouderteam.nu in Vlaanderen

In 2018 zet EXPOO i.s.m. Hogeschool Leiden een proefproject opom het programma Ouderteam.nu uit te testen in Vlaanderen. Tijdens dit proefproject worden 14 professionals opgeleid in het uitvoeren van dit programma met ondersteuning en verdere opvolging van Hogeschool Leiden.

De doelstellingen van het proefproject zijn:

 • Trainen van professionals zodat zij voorbereid zijn op het geven van Ouderteam.nu aan ouders.
 • Professionals ondersteunen indien nodig als zij het programma aanbieden aan ouders
 • Meten van effecten en tevredenheid bij ouders.
 • Het programma Ouderteam.nu uittesten binnen de Vlaamse context en de mogelijkheid tot verdere implementatie onderzoeken

Wat bieden EXPOO en het Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding Hogeschool Leiden?

 • 2 dagen training rond het programma Ouderteam.nu (pre- en postnatale deel, in totaal 12u)
 • Ondersteuning gedurende het geven van het programma Ouderteam.nu gedurende één jaar
 • Materiaal Ouderteam.nu voor professionals en werkbladen voor ouders, toegang tot het digitaal aanbod, certificaat.
 • Opvolging onderzoek over de tevredenheid en effecten bij ouders.
 • EXPOO draagt volledig de kosten van de training mits onderstaande voorwaarden zijn voldaan

Wie komt in aanmerking?

 • De kandidaat werkt actief met (aanstaande) ouders in de pre- en postnatale periode: vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, medewerkers inloopteam,medewerker wijkgezondheidscentra, ….
 • De kandidaat heeft ervaring in het werken met groepen.
 • De kandidaat werft minimaal 3, maximaal 6 zwangere koppels. (Het programma richt zich naar alle aanstaande ouders. Bij een alleenstaande ouders wordt er gevraagd om te werken met een buddy aangezien het programma zich richt op de samenwerkingsrelatie. Aanstaande ouders met een psychische aandoening kunnen niet deelnemen aan het programma.)
 • De kandidaat biedt het programma kosteloos aan binnen het proefproject en proefperiode.
 • De kandidaat neemt deel aan 2 trainingsdagen (pre- en postnataal).
 • De kandidaat is bereid om mee te werken aan het verdere onderzoek van het programma door hogeschool Leiden dmv. vragenlijsten
 • De kandidaat is bereid tot deelname aan een terugkomdag voor de evaluatie en feedback van het programma.

Timing

 • Start van de oproep: 18 januari 2018
 • Einde Kandidatuurstelling: 16 februari 2018
 • Bekendmaking van de kandidaten: begin maart 2018
 • Training dag 1 (prenatale deel): vrijdag 1 juni 2018 - Anna Bijnsgebouw (VAC) Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
 • Training dag 2 (postnatale deel):  nog te bepalen
 • Terugkomdag: nog te bepalen

Selectie deelnemers proefproject:

Er kunnen maximaal 14 personen deelnemen aan dit proefproject. Indien er meer kandidaten dan plaatsen zijn, zullen we op basis van de opgevraagde informatie een selectie maken. Een belangrijk criteria bij het selecteren van de deelnemers is het bereiken van een mix aan professionals en mix van gezinnen, zodat het programma zo ruim mogelijk wordt uitgetest in Vlaanderen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze oproep kan je contact opnemen met Kirsten De Saeger, kirsten.desaeger@expoo.be of 02/533 13 43

Stel je kandidaat

Wil je je graag kandidaat stellen voor het proefproject Ouderteam.nu, vul dan dit formulier in.

Je kan je kandidaat stellen t.e.m. 16 februari 2018

Begin maart 2018 maken we de selectie van de deelnemers bekend.

Expoo