Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden.

Auteur :

M. Kooijmans

Jaar van publicatie :

2019

Type :

Document


In haar lectorale rede waarin zij haar gasten meenam in haar verhaal over opgroeien en opvoeden in de ‘vloeibare’ 21e eeuw  schetste Kooijmans de maatschappelijke context en in hoeverre die anders is dan die van voorgaande generaties. Haar rede ging over het opvoeden in de huidige tijd, de kansen en dilemma’s maar vooral ook over opvoeden in de toekomst.

Daarnaast lanceerde zij haar concept ‘Talentologie’ als een pedagogisch kompas. Talentologie is een sociaalpedagogisch perspectief op talentontwikkeling bij kinderen en jongeren, dat tegenwicht wil bieden aan het prestatiegerichte en competitieve – neoliberale- talentdiscours dat in veel opvoedpraktijken domineert. Zij pleitte ervoor om meer aandacht te besteden aan de emotiehuishouding en aspiraties van onze jeugd, door in het alledaagse opvoeden meer het accent te leggen op persoonsvorming en wereldburgerschap in plaats van op meetbare prestaties. Met het talentologisch model onderbouwt zij de pedagogische waarde van spel, sport, kunst en cultuur voor een veerkrachtige identiteitsontwikkeling.

Wil je de rede in zijn geheel terugkijken of wil je een sfeerimpressie van de dag zien? Dat kan op ons Youtube-kanaal: Lectorale rede Maike Kooijmans (51 min.) of de Samenvatting Lectorale rede Maike Kooijmans (6 min.).