Open aanbod

EXPOO organiseert over verschillende thema's vorming- en trainingssessies. Voor dit aanbod werkt EXPOO steeds samen met experten uit het werkveld.

Uitwisselingsmoment Huizen van het Kind

Op 8 juni 2017 organiseert EXPOO met partners een uitwisselingsmoment voor de Huizen van het Kind met als thema 'Samen verder bouwen aan de Huizen van het Kind'. Een denk- en doe-dag over hoe een Huis van het Kind kan uitgroeien tot een wijkgerichte basisvoorziening met een geïntegreerd aanbod voor alle gezinnen.

Datum: donderdag 8 juni 2017

Workshop Mediaopvoeding

Een workshop van een halve dag over nieuwe inzichten en methodieken inzake mediaopvoeding.

Datum: donderdag 20 april van 9 tot 13u

Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Een tweedaagse vorming, aangeboden in samenwerking met het VCOK, over het organiseren van ontmoeting en ontmoetingsplaatsen.

Nieuwe data: vrijdag 17 maart en dinsdag 18 april 2017

Workshop 'Communiceren vanuit je Huis van het Kind'

Hoe breng je je boodschap en je aanbod van het Huis van het Kind tot bij de gezinnen?

EXPOO organiseert een actieve workshop over waarom, wat, naar wie en hoe je kan communiceren vanuit je Huis van het Kind.

Werken met groepen

Een twee- of driedaagse vormingsmodule over het werken met groepen. Zowel groepsdynamica, het opzetten van een oudercursus als ervaringsgericht groepswerk komen aan bod.

Communiceren met ouders

In de vorming 'Communiceren met ouders' buigen we ons over hoe je als niet-opvoedingsdeskundige kan praten met ouders over het opvoeden van hun kind(eren).

Ondersteuningstraject Huizen van het Kind

EXPOO organiseert i.s.m. het VCOK een driedaags ondersteuningstraject voor startende Huizen van het Kind.

Nieuw traject: 20/4, 05/05, 30/5/2017

Basismodule: Pedagogisch adviseren

Een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

  • Reeks 1: donderdag 4 en donderdag 18 mei 2017 - VOLZET
  • Reeks 2: donderdag 14 september en donderdag 21 september 2017
Methodiekendoos Ouders in Huis & Kids in Huis

Hoe kan je ervoor zorgen dat je Huis van het Kind een plek voor en van ouders en kinderen en jongeren wordt. Tijdens deze dag leer je werken met de methodiekendoos 'Ouders in Huis' en 'Kids in Huis'.

Verdiepende module Pedagogisch Adviseren

EXPOO organiseert een verdiepingsdag Pedagogisch adviseren. We gaan tijdens deze dag aan de slag met vragen vanuit de praktijk.

 

Telefonische opvoedingsondersteuning

Tijdens deze vormingsdag gaan we na wat de kenmerken zijn van telefonische opvoedingsondersteuning, het belang, en hoe we een gesprek gestructureerd kunnen laten verlopen en afronden.

Opvoedingsondersteuning via e-mail

Een vormingsdag over het opzetten van e-mail dienstverlening binnen je organisatie. Hoe kan je als opvoedingsondersteuner laagdrempelig, op maat, vraaggericht en kwalitatief opvoedingsvragen beantwoorden?