OO10-stress

Auteur :

EXPOO en Lien De Grauwe CAW Antwerpen

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ondersteuning

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving

OO10-stress is een psychofysieke weerbaarheid en agressieregulatie training. Door middel van ervaringsgerichtheid, kunnen ouders op een actieve manier vaardigheden ontwikkelen en handvatten krijgen om om te gaan met stressvolle opvoedingssituaties.
Op een rustige assertieve manier reageren vanuit een stevige, evenwichtige en beheerste houding is de basis van deze training. Het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbeheersing staat centraal. Deze vaardigheden eigen maken, zorgt ervoor dat je sterker kan staan in je ouderrol.

Beschrijving:

Rots & Water© is een psychofysieke training voor jongens en meisjes uit  basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een evidence based Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pestprogramma. Het is een programma dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief, waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
ZAPP (Zelfredzaam Actief Preventie Project), deelwerking van CAW Antwerpen- KWADRAAT paste deze methodiek aan, aan de grootstedelijke context waarin onze Antwerpse jongeren vertoeven. Jongeren kunnen worden ingeschreven door deelwerkingen van CAW Antwerpen, CMP( Centraal meldpunt) of Parket. Daarnaast wordt er binnen het kader van School aan de Beurt ook training aan klasgroepen gegeven. Wegens het grote succes van deze acties is er eveneens gestart met het opleiden van leerkrachten zodat deze na een opleiding en een stage bij één van de ZAPP trainers zelfstandig aan de slag kunnen in hun school met het programma. In 2014 hebben ook verschillende jeugdwerkers actief kennisgemaakt met deze methodiek. Voor zowel de leerkrachten als de jeugdwerkers werd het klassieke Rots en Water programma uitgebreid met andere op zich staande methodieken als (begeleidershouding, veranderingscirkel, ,…). Vanuit deze ervaringen is de idee gegroeid om deze training ook voor ouders van tieners aan te bieden.  Daarnaast is in het verleden deze concrete vraag van ouders van jongeren die reeds een ZAPP training volgden ook meermaals gekomen.

Doelgroep

De methodiek is opgezet voor ouders van tieners tussen de tien en vierentwintig  jaar. OO10-stress richt zich naar elke ouder die stress ervaart in de opvoeding van zijn of haar tiener. De ouders moeten de Nederlandse taal machtig zijn en in Antwerpen of één van haar districten wonen. 
Het betreft een sekse specifieke training. Daar er significant meer vraag is bij moeders voor een training, trainen we voorlopig enkel deze doelgroep. We hopen in de toekomst ook vadergroepen te kunnen organiseren.

 

 

 

Reageer op deze praktijkbeschrijving