Ontmoetingsplaatsen

Auteur :

EXPOO

Jaar van publicatie :

2012

Thema :

Ondersteuning

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving 

Een ontmoetingsplaats is een ruimte waar jonge kinderen en hun ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken, in aanwezigheid van één of meerdere (onthaal)medewerkers, samen de tijd kunnen doorbrengen. 

Beschrijving

Een ontmoetingsplaats is een ruimte waar jonge kinderen (in de voorschoolse leeftijd) en hun opvoeders en/of andere opvoedingsverantwoordelijken in aanwezigheid van één of meerdere (onthaal)medewerkers samen de tijd kunnen doorbrengen. In een ontmoetingsplaats krijgt de ouder de gelegenheid om tot rust te komen, andere opvoeders te ontmoeten, in contact te treden met kinderen …Kinderen krijgen er de gelegenheid om te spelen, om sociale ervaringen op te doen..  De medewerkers hebben daarbij een faciliterende rol. 

De ontmoetingsplaatsen vertrekken van een aantal uitgangspunten zoals het opvoedkundig weten, kindgerichtheid, autonomie en verbondenheid.  In de werking zijn o.a. volgende principes belangrijk : taal, de vrije confrontatie, de ruimte, het alledaagse.
Doorgaans worden drie doelstellingen of functies voorop gesteld bij de ontmoetingsplaatsen, met name:

  • het aanbieden van opvoedingsondersteuning;
  • het verrijken van de ontwikkeling en de verbreding van het opvoedingsmilieu;
  • het leveren van een bijdrage tot gemeenschapsvorming.

Doelgroep

De ontmoetingsplaatsen zijn gericht op alle ouders of opvoedingsverantwoordelijken èn kinderen van 0 tot 3-4 jaar / 6 jaar (de zogenaamde voorschoolse leeftijd).

Review
Een uitgebreide beschrijving van ontmoetingsplaatsen, opgemaakt door de praktijkbeschrijvingskring vind je bij 'download' als bijlage. Je vindt er ook een review door academici en praktijkwerkers.

Reageer op deze praktijkbeschrijving
Waar te verkrijgen?