Ondersteuningstraject Huizen van het Kind

Sinds het decreet Preventieve Gezinsondersteuning van kracht is, kennen de Huizen van het Kind een enorme boost. Heb je de taak om een Huis van het Kind in je gemeente of buurt te realiseren? Dan zit je wellicht ook met één of meerdere van deze vragen: Wat is nu de kern een Huis van het Kind? Hoe geef je dat vorm? Hoe bouw je een netwerk uit? Met welke partners kun je samenwerken? Wat betekent het voor een Huis van het Kind om participatief, inclusief en geïntegreerd te werken? Hoe creëer je een opvoedingsondersteunend aanbod of hoe werk je aan ontmoeting, enz.

Voor startende Huizen van het Kind organiseert EXPOO in samenwerking met het VCOK een tweedaags ondersteuningstraject. Je wordt ondergedompeld in de centrale thema’s en doelstellingen van een Huis van het Kind. Je krijgt nuttige informatie, voorbeelden van good practices en concrete tools om mee aan de slag te gaan. En natuurlijk is er ruimte voor uitwisseling en collegiaal leren.

Programma

 • Basisvisie Huis van het Kind
 • Inspirerende voorbeelden uit andere Europese landen
 • Introductie van een inhoudelijk raamwerk voor het Huis van het Kind
 • Introductie van een stappenplan om samenwerking vorm te geven: kompasmodel
 • Groep van partners samenstellen en engagementen verkennen 
 • Info verzamelen over de lokale context en het werkingsgebied: socio-demografische data e.a.
 • Inhoudelijk verkennen van de drie pijlers:
  • Preventieve gezondheidszorg 

  • Opvoedingsondersteuning

  • Ontmoeting en sociale cohesie

 • Het aanbod in je regio/gemeente onder de loep nemen: overlap en lacunes
 • Belangen en ambities van de verschillende partners in beeld krijgen
 • Draagvlak creëren en win-win situaties realiseren
 • Verschillende rollen in het samenwerkingsverband en hoe afstemmen
 • Samen werken aan een gedeelde visie
 • Je samenwerkingsverband HvhK analyseren: stand van zaken en werkpunten
 • Inhoudelijk verkennen van: 
  • Gebruikersparticipatie
  • Toegankelijkheid: drempels en doelstellingen
  • Hoe kwetsbare gezinnen bereiken? Hoe een universeel aanbod realiseren?
 • De samenwerking organiseren: stuurgroep, werkgroepen…
 • Rol van de coördinator
 • Van ambitie en belangen naar gemeenschappelijke doelstellingen
 • Welke acties ondernemen om de gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren? 
 • Hoe het proces van samenwerken en de behaalde resultaten evalueren? 
Vragen of meer informatie?
EXPOO
+32 2 533 13 43
Betalingsgegevens

Rekeningnummer: BE27 3751 1172 4073

Ondernemingsnummer: BE 0886 886 638

Organisator

Expoologo VCOK

 

 

Datum

Dinsdag 09 oktober en dinsdag 23 oktober 2018 te BRUSSEL.

Locatie

Kind en Gezin-academie - Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel

Trainer

Liesbeth Lambert & Jana Delagrange, VCOK

Doelgroep

Voor initiatiefnemers die net gestart zijn of gaan starten met een Huis van het Kind.

Prijs

160€ voor het hele traject, broodjeslunch inbegrepen