Ondersteuningstraject Huizen van het Kind

Heb je de taak om een Huis van het Kind in je gemeente of buurt te realiseren? Dan zit je wellicht ook met één of meerdere van onderstaande vragen: 
• Hoe kan je de samenwerking tussen de partners bevorderen? 
• Hoe zorg je voor een gezamenlijke en gedragen visie op jullie Huis van het Kind?
• Hoe kan je ouders/opvoeders actief betrekken?
• Wie is je prioritaire doelgroep?
• Hoe bereik je ook de meest kwetsbare gezinnen?
• Hoe, waar en wanneer schakel je vrijwilligers in, en op welke manier krijgen zij vorming en begeleiding? 
• Wat zijn de voor- en nadelen van een ‘fysiek’ Huis van het Kind? 
• Hoe kan je het bestaand aanbod in kaart brengen?

Voor startende Huizen van het Kind organiseert EXPOO in samenwerking met het VCOK een driedaags ondersteuningstraject.
Je wordt ondergedompeld in de centrale thema’s en doelstellingen van een Huis van het Kind. Je krijgt nuttige informatie, voorbeelden van good practices en concrete tools om mee aan de slag te gaan. En natuurlijk is er ruimte voor uitwisseling en collegiaal leren.

Programma

 • Basisvisie Huis van het Kind
 • Inspirerende voorbeelden uit andere Europese landen
 • Introductie van een inhoudelijk raamwerk voor het Huis van het Kind
 • Introductie van een stappenplan om samenwerking vorm te geven: kompasmodel
 • Groep van partners samenstellen en engagementen verkennen 
 • Info verzamelen over de lokale context en het werkingsgebied: socio-demografische data e.a.
 • Inhoudelijk verkennen van de drie pijlers:
  • Preventieve gezondheidszorg 

  • Opvoedingsondersteuning

  • Ontmoeting en sociale cohesie

 • Het aanbod in je regio/gemeente onder de loep nemen: overlap en lacunes
 • Belangen en ambities van de verschillende partners in beeld krijgen
 • Draagvlak creëren en win-win situaties realiseren
 • Verschillende rollen in het samenwerkingsverband en hoe afstemmen
 • Samen werken aan een gedeelde visie
 • Je samenwerkingsverband HvhK analyseren: stand van zaken en werkpunten
 • Inhoudelijk verkennen van: 
  • Gebruikersparticipatie
  • Toegankelijkheid: drempels en doelstellingen
  • Hoe kwetsbare gezinnen bereiken? Hoe een universeel aanbod realiseren?
 • De samenwerking organiseren: stuurgroep, werkgroepen….
 • Rol van de coördinator
 • Van ambitie en belangen naar gemeenschappelijke doelstellingen
 • Welke acties ondernemen om de gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren? 
 • Hoe het proces van samenwerken en de behaalde resultaten evalueren? 
Vragen of meer informatie?
EXPOO
+32 2 533 13 43
Gsm: +32 496 59 52 15
Betalingsgegevens

Rekeningnummer: BE27 3751 1172 4073

Ondernemingsnummer: BE 0886 886 638

Organisator
Logo EXPOO
i.s.m. VCOK
Datum

Bij voldoende interesse wordt een nieuw traject gepland.

Locatie

Kind en Gezin-academie - Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel

Trainer

Liesbeth Lambert & Katelijne Debrabandere, VCOK

Doelgroep

Voor initiatiefnemers die net gestart zijn of gaan starten met een Huis van het Kind.

Prijs

240€ voor het hele traject, broodjeslunch inbegrepen