Ondersteuning aan ouders van jongeren

Vaak focust opvoedingsondersteuning zich op gezinnen met jonge kinderen.  Investeren in de vroege levensperiode van kinderen is van groot belang.  Anderzijds houdt opvoeden niet op wanneer kinderen zes of twaalf jaar zijn. Opvoedingsondersteuning is er ook voor ouders van jongeren. Maar wat zijn de behoeften van deze ouders? Wat ervaren ze als ondersteunend? Is er voldoende aanbod op maat van ouders met jongeren? 

Download de volledige themabundel
Thematisch Netwerk

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. In het thematisch netwerk ouders met jongeren willen we experten en praktijkwerkers samenbrengen om uit te wisselen over het thema ondersteuning aan ouders met jongeren.

 

Om mee te geven aan ouders
Reageer op dit artikel