Nieuwe Autoriteit in de Preventieve Gezinsondersteuning

Het gedachtengoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet wordt veelal toegepast in problematische opvoedingssituaties. Ouders en opvoeders krijgen handvatten om hun verantwoordelijkheid als opvoeder op te nemen vanuit een waakzame zorgzaamheid die ongewenst gedrag inperkt.

EXPOO onderzocht samen met professionals uit verschillende sectoren hor de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit of Waakzame Zorg te vertalen naar toepassingen in de preventieve sfeer.

We gingen aan de slag met als partners VCOK, Gezinsbond, Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, Vigna, Steunpunt adoptie en Campus O3. 

Handboek: Waakzaam zorgen voor tieners

Samen met VCOK en Hogeschool Gent vertaalden we inzichten uit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet naar het werken met ouders van jongeren in de preventieve sfeer.

Er werd een handboek ontwikkeld voor professionals dat kan gebruikt worden om een reeks ouderavonden te organiseren in de eigen dienstverlening. De ouderavonden zijn opgevat als een vormingsreeks, geen pedagogisch advies of hulpverlening. De nadruk ligt op dagelijks opvoeden, en dus op de grondhouding van waakzame zorg en verbindend gezag. Doelpubliek zijn moeders en vaders met kinderen tussen 12 en 18 jaar. De doelstellingen situeren zich op het verbreden van kennis, ervaringen, attitudes en vaardigheden.

Aansluitend is er ook een Train-de-Trainer om met het handboek aan de slag te gaan. Deze wordt jaarlijks georganiseerd en kan je terugvinden in ons vormingsaanbod.

Vormingsaanbod

EXPOO onderzoekt hoe we het gedachtegoed NA/GV waardevol kunnen maken in de Preventieve Gezinsondersteuning. Via een nieuw vormingsaanbod rond Nieuwe Autoriteit, willen we professionelen laten kennismaken met het gedachtegoed en ondersteunen om aan de slag te gaan met een nieuwe methodiek (draaiboek).

Voor de driedaagse training Nieuwe Autoriteit is voorkennis van het gedachtegoed vereist, alsook ervaring in het werken met groepen. Je kan hiervoor de introductiedag volgen en/of de vorming 'Werken met groepen: Groepsdynamica'.

Volgende vormingen kan je bij EXPOO volgen in het kader van Nieuwe Autoriteit

 • 16 oktober in Brussel - Introductiedag Nieuwe Autoriteit
  Kom kennismaken met het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en hoe je deze praktisch en waardevol kan inzetten in dagelijkse opvoedingssituaties.
  Meer weten

 • 26 oktober in Brussel - Werken met groepen: Groepsdynamica
  Tijdens deze praktische vorming verdiepen we ons in de algemene kenmerken en werkzame elementen in het werken met groepen binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.
  Meer weten

 • 19, 30 november en 10 december in Brussel - Werken met groepen: Nieuwe Autoriteit
  Leer tijdens deze driedaagse training het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet te implementeren binnen jouw voorziening in de Preventieve Gezinsondersteuning. 

  Meer weten      

Virtuele werkplek

Het inschakelen van een netwerk is één van de pijlers binnen het gedachtengoed Nieuwe Autoriteit. EXPOO wil daarom ook uitwisseling tussen professionals mogelijk maken.
Via de virtuele werkplek Nieuwe Autoriteit sta je in contact met een netwerk van professionals en organisaties die werken rond NA/GV en die mee de vertaalslag maken naar de Preventieve Gezinsondersteuning.

De virtuele werkplek is tevens een kanaal waarlangs je vragen kan stellen en expertise, ideeën en good practices delen met collega's van de groep. Op die manier kan iedereen leren van elkaar en kunnen ideeën groeien.

Dit expertisenetwerk is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden.

Interesse? Laat het weten via info@expoo.be of sofie.eerlings@expoo.be

NAGV2
Meer weten over Nieuwe Autoriteit
 • Alle informatie over Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet vind je terug op de themapagina
 • Zelf een spreker inhuren voor een lezing voor ouders? Neem een kijkje in de sprekersdatabank

Organiseer je zelf een vorming voor professionals of ben je een spreker voor ouders, laat het ons weten. We nemen het graag op op deze website.