Nieuwe Autoriteit in de Preventieve Gezinsondersteuning

Het gedachtengoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet wordt veelal toegepast in problematische opvoedingssituaties. Ouders en opvoeders krijgen handvatten om hun verantwoordelijkheid als opvoeder op te nemen vanuit een waakzame zorgzaamheid die ongewenst gedrag inperkt.

EXPOO onderzoekt samen met professionals uit verschillende sectoren of de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit of Waakzame Zorg vertaald kunnen worden naar toepassingen in de preventieve sfeer.

We gingen aan de slag met als partners VCOK, Gezinsbond, Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, Vigna, Steunpunt adoptie en Campus O3. 

Methodiekontwikkeling - Draaiboek (Nieuwe Autoriteit - Waakzame zorg) in opmaak

Samen met VCOK en Hogeschool Gent vertalen we inzichten uit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet naar het werken met ouders van jongeren in de preventieve sfeer.

We ontwikkelen een draaiboek voor professionals dat kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een ouderavond te organiseren in de eigen dienstverlening. Het betreft een vormingsreeks, geen pedagogisch advies of hulpverlening. De nadruk zal liggen op dagelijks opvoeden, en dus op de grondhouding van waakzame zorg en verbindend gezag. Doelpubliek zijn moeders en vaders met kinderen tussen 12 en 18 jaar. De doelstellingen situeren zich op het verbreden van kennis, ervaringen, attitudes en vaardigheden.

Aansluitend komt er ook een Train de Trainer om met het draaiboek aan de slag te gaan.

Een eerste draft van het draaiboek werd bijgestuurd door een reflectiegroep van professionelen die reageerden op onze oproep om feedback te geven. Het draaiboek wordt verder verfijnd en in de praktijk uitgetest via twee Try-Out reeksen.

Meer weten over Nieuwe Autoriteit
  • Alle informatie over Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet vind je terug op de themapagina
  • Zelf een spreker inhuren voor een lezing voor ouders? Neem een kijkje in de sprekersdatabank

Organiseer je zelf een vorming voor professionals of ben je een spreker voor ouders, laat het ons weten. We nemen het graag op op deze website.

 

Vormingsaanbod

EXPOO onderzoekt hoe we het gedachtegoed NA/GV waardevol kunnen maken in de Preventieve Gezinsondersteuning. Via een nieuw vormingsaanbod rond Nieuwe Autoriteit, willen we professionelen laten kennismaken met het gedachtegoed en ondersteunen om aan de slag te gaan met een nieuwe methodiek (draaiboek).

Voor de tweedaagse training is voorkennis van het gedachtegoed vereist, alsook ervaring in het werken met groepen. Je kan hiervoor de introductiedag volgen en/of de vorming 'Werken met groepen: Groepsdynamica'.

Klik hieronder door voor meer informatie of om in te schrijven.

NAGV2
Virtuele werkplek

Het inschakelen van een netwerk is één van de pijlers binnen het gedachtengoed Nieuwe Autoriteit.
EXPOO wil daarom ook uitwisseling tussen professionals mogelijk maken.
Via de virtuele werkplek Nieuwe Autoriteit sta je in contact met anderen die werken rond NA/GV en die mee de vertaalslag maken naar de Preventieve Gezinsondersteuning.

En wat mag je nog verwachten?
  • Een dossier op Groeimee.be om ouders te sensibiliseren en te informeren
  • Draaiboek voor professionals dat kan ingezet worden om ouderbijeenkomsten te organiseren in de eigen voorziening