Nieuwe Autoriteit

Waar het in onze individualistische en pluralistische samenleving steeds moeilijker wordt voor ouders, begeleiders, leerkrachten,... om stevig in hun schoenen te staan als opvoeder en aanvaard te worden als gezagsfiguur, wil het concept Nieuwe Autoriteit opnieuw 'grond onder hun voeten' brengen. 

Grondlegger Haim Omer deed een frisse, krachtgerichte wind waaien in de manier waarop autoriteitsfiguren omgaan met (ongewenst) gedrag van kinderen en jongeren. Vanuit sterke parallelen met het oplossings- en ervaringsgericht werken, gezinstherapie en Signs of Safety werd het opvoedingsmodel warm onthaald in de jeugdhulpverlening. De focus op verbondenheid in de gezagsrelatie en een krachtgerichte grondhouding, maakt dat het gedachtengoed zich ook leent tot een ruimere toepassing binnen onderwijs, in de thuissituatie en de samenleving. In dit dossier maken we een vertaalslag naar de preventieve gezinsondersteuning en richten we ons op de kracht van Nieuwe Autoriteit in het algemeen omgaan met gedrag van kinderen en jongeren. 

 

NAGV2
Artikel op Sociaal.net

In samenwerking met Sociaal.net en Jeugdzorg Emmaüs verzorgde EXPOO een interview met Idan Amiel en Goedele Plovie over het concept Nieuwe Autoriteit, de implementatie ervan in voorzieningen en de vertaalslag naar de preventieve gezinsondersteuning. Het interview kan je hiernaast herbekijken. 

Idan Amiel is hoofd van de Parents' Counseling Unit van het Schneider Medical Center in Israël. Hij stond samen met Haim Omer, grondlegger van het gedachtengoed Nieuwe Autoriteit, aan de wieg van het New Authority Center. Hij is een sleutelfiguur in het ontwikkelen van de concepten Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. 

Goedele Plovie is Pedagogisch Directeur van Jeugdzorg Emmaüs  - Afdeling Antwerpen. De voorziening is één van de pioniers in het implementeren van de werkwijze in de verschillende teams en afdelingen. 

Methodiekontwikkeling: Draaiboek Nieuwe Autoriteit - Waakzame zorg in opmaak

Samen met VCOK en Hogeschool Gent vertalen we inzichten uit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet naar het werken met ouders van jongeren in de preventieve sfeer.

We ontwikkelen een draaiboek voor professionals dat kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een ouderavond te organiseren in de eigen dienstverlening. Aansluitend komt er ook een train de trainer om met het draaiboek aan de slag te gaan.

Bijleren?
  • Bekijk de kalender
  • De vzw Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet (BIGV) faciliteert een nationaal netwerk waarbinnen het werken rond Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet ontwikkeld en gepromoot worden. Het is een internationale trainingspartner van het Tel Aviv Center voor NVR Psychology van Haim Omer. Het BIGV sensibiliseert, heeft een opleidings- en vormingsaanbod, ondersteunt verder wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt nieuwe toepassingen van het gedachtengoed.  
  • Het Nieuwe Autoriteit Netwerk Internationaal of N.A.N.I. is een online lerende netwerkgemeenschap die ondersteuning biedt aan iedereen die werkzaam is op het gebied van Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit. Het netwerk werd opgericht door het team van het Schneider Medical Center in Israël, van waaruit grondlegger Haim Omer het New Authority Center oprichtte. Via het netwerk wil men een ruimte creëren voor professionelen om met elkaar in contact te komen en kennis uit te wisselen. 
  • Het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op School is een lerend netwerk, op zoek naar passende manieren om het concept in het Vlaamse onderwijs te implementeren.  Het biedt een trainings- en vormingsaanbod aan met eigen trainers, maar ook met trainers in NaGv in onderwijs die actief zijn voor andere organisaties. 
  • NieuweAutoriteit.be biedt introductielezingen, trainingen, voordrachten, opleidingen aan op maat van de school, het gezin, de jeugdinstelling, bemiddelaars, de gemeenschap (buurten, gemeenten, wijken,...). De vormingen worden aangeboden door Veerle Lisabeth en Idan Amiel. 
Videointerview met Idan Amiel en Goedele Plovie
IdanenGoedele
Interessante websites

Kennis en informatie

Methodieken en materialen

  • Opgroeien in Veiligheid is een website van Centrum voor Integrale Jeugdzorg vzw Sporen die de methodiek van Geweldloos Verzet toepast in haar diverse voorzieningen.  De website verzamelt verschillende visies over omgaan met verontrusting, waaronder ook Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit.  De website deelt inzichten, visie en praktijken. 
  • Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen is actief binnen de bijzondere jeugdzorg. Binnen deze hulpverleningscontext kozen ze voor de aanpak van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet als aanpak voor agressie en escalatie. De voorziening staat in nauw contact met de trainers van the New Autority Center uit Tel Aviv hulpverleners en leidt samen met hen hulpverleners uit diverse sectoren op. 

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Om mee te geven aan ouders

Folders, brochures en andere

Online op Groeimee.be

Reageer op dit artikel