Netwerken en lokaal welzijnsbeleid : model, meetinstrument en praktijk

Auteur :

L. Verbeke, K. Snyers e.a.

Jaar van publicatie :

2004

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Een cruciale rol is weggelegd voor de lokale besturen. Van hen wordt verwacht dat ze - veel meer dan in het verleden - de beleidskaders uittekenen en daardoor een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen. Daarnaast wordt van lokale besturen verwacht dat ze zich een regisseursrol eigen maken. Lokale besturen zijn het best geplaatst om - afhankelijk van de problematiek die zich aandient - de vele spelers op het terrein samen te brengen, op elkaar af te stemmen en - waar nodig - te sturen.
Vrijwel iedereen is het eens met deze benadering. De vraag is echter hoe dit concreet in de praktijk kan gerealiseerd worden. De nood aan een leidraad of model voor lokale besturen was dan ook groot. Voor de methodiekontwikkeling werd daarvoor beroep gedaan op het Vlaams Instituut ter Bevordering en Ondersteuning van de Samenlevingsopbouw (VIBOSO). Zij kon haar model toetsen aan de praktijk van de Maasmechelse netwerken, die in Vlaanderen op dit terrein de bakens hebben verzet.

Reageer op dit artikel
4 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.