Netwerk Ouders met jongeren

Vaak focust opvoedingsondersteuning zich op gezinnen met jonge kinderen. Het investeren in de vroege levensperiode van kinderen is van groot belang. Anderzijds houdt opvoeden niet op wanneer kinderen zes of twaalf of zestien zijn.  Steun bij het opvoeden is best ook beschikbaar voor ouders van tieners en jongeren. Maar wat zijn de behoeften van deze ouders? Wat ervaren ze als ondersteunend? Welke diensten en aanbod wordt er in Vlaanderen en Brussel georganiseerd.  Wat kunnen de Huizen van het Kind doen? Met deze vragen gaan we aan de slag.

Nieuwe Autoriteit in de Preventieve Gezinsondersteuning

Het gedachtengoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet wordt veelal toegepast in problematische opvoedingssituaties.  EXPOO onderzoekt samen met professionals uit verschillende sectoren of de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit of Waakzame Zorg vertaald kunnen worden naar toepassingen in de preventieve sfeer. 

geweldloos verzet
OO-camp: Ondersteuning aan ouders van jongeren

In samenwerking met de Huizen van het Kind stad Antwerpen organiseerde EXPOO op maandag 30 november 2015 een OO-camp over opvoedingsondersteuning aan ouders van jongeren.

Themapagina Ouders van jongeren

EXPOO verzamelde toonaangevende literatuur over de behoeften van ouders met jongeren vanaf twaalf jaar. Op de themapagina vind je veel informatie: achtergrondartikelen, praktijkbeschrijvingen en methodieken, bijscholingen....

Overgang van basis naar secundair onderwijs: methodiekontwikkeling ism UGent

De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs is niet alleen een grote verandering voor kinderen. Ook ouders moeten wennen aan de nieuwe situatie en zien zich gesteld voor andere verwachtingen en uitdagingen in hun rol als opvoeder van hun steeds zelfstandiger wordende tiener. 
Ingaand op vragen vanuit het werkveld om ouders bij deze overgang te ondersteunen,  startten we een methodiekontwikkelingskring.  De vakgroep ontwikkelingspsychologie UGent zet er samen met partners zijn schouders onder.

Magazine Opvoedingsondersteuning aan ouders van jongeren

front magazine ouders van jongerenEXPOO bracht een magazine rond ondersteuning aan ouders van jongeren uit. Het magazine bevat opinies van ouders, jongeren, beleidsmensen, onderzoekers en praktijk. Daarnaast bevat het magazine een praktijkengids om professionals te inspireren op het vlak van aanbod.