Netwerk Ontmoeting

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.  
In het netwerk ontmoeting vind je verschillende vormen van uitwisseling over het thema ontmoeting en ontmoetingsplaatsen.

Oproep Jobshadowing- en intervisietraject 'Sociale cohesie'

EXPOO wil i.s.m. VBJK aan organisatie de mogelijkheid bieden om te participeren aan een jobshadowing-project over ‘sociale cohesie’. In dit project krijgen je de kans om mee te werken in een andere organisatie die een werkt aan het versterken van sociale cohesie en zo te leren van anderen. De jobshadowing wordt gekoppeld aan een intervisietraject. Levert jouw organisatie een bijdrage aan het versterken van sociale steun en cohesie en wil je naast jouw expertise delen ook graag nieuwe ervaringen en inzichten uit andere praktijken meenemen naar jouw werking, dan is dit traject iets voor jou?

Online Expertisenetwerk Ontmoeting

EXPOO wil uitwisseling stimuleren, via het online expertisenetwerk Onmoeting sta je in contact met anderen die spel en ontmoeting aanbieden.

Lerend netwerk Ontmoeting (2015)

Voor mensen die betrokken zijn bij ontmoetingsplaatsen organiseerde EXPOO 2015 een Lerend Netwerk Ontmoeting. Het lerend netwerk geeft de mogelijkheid om kennis te delen en te leren van elkaar. 10 ontmoetingsinitiatieven namen deel aan het lerend netwerk. Het verslag met de voorstelling van de diverse ontmoetingsinitiatieven en een neerslag van de inhoudelijke bespreking kan je hier raadplegen.

Basisvorming Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Een tweedaagse vorming, in samenwerking met het VCOK, rond het organiseren van ontmoeting en ontmoetingsplaatsen als opvoedingsondersteuning

Themapagina Ontmoeting

Op deze pagina vind je over het thema ontmoeting, ontmoetingsfunctie en ontmoetingsplaatsen de informatie overzichtelijk bij elkaar: belangrijke inzichten, kennisdocumenten, gerelateerde onderwerpen, materiaal om aan ouders mee te geven, ....Deze pagina wordt regelmatig aangevuld