Methodieken voor je Huis van het Kind

Opstartbijeenkomst Huis van het Kind

Op veel plaatsen zijn Huizen van het Kind reeds opgestart.  Op andere plaatsen zijn er verkennende gesprekken aan de gang.
Op deze pagina zetten we een aantal methodieken en inhouden op een rij waaruit je kan putten om je opstartbijeenkomst Huis van het Kind vorm te geven.

Je Huis van het Kind opvolgen

Je bent samen met partners een weg aan het afleggen naar jullie Huis van het Kind. In dit proces is het goed af en toe stil te staan en te kijken wat je aan het doen bent, hoe je dit doet en wat de meerwaarde is of beoogt te zijn. Dit is een onderwerp waar veel Huizen van het Kind mee bezig zijn en waar ook Kind en Gezin op Vlaams niveau over nadenkt: Wanneer zijn we tevreden over ons Huis van het Kind en de Huizen van het Kind in het algemeen? In dit kader werd door Kind en Gezin een pdf bestandIndicatorenset-HvhK-en-beeld-op-HvhK.pdf (388 kB) uitgewerkt. Lees ook de bijhorende pdf bestandToelichting indicatorenset HvhK.pdf (565 kB).

In het voorjaar 2016 gingen we met deze vragen aan de slag tijdens de provinciale netwerkdagen met de Huizen van het Kind.

Aan de hand van een aantal oefeningen kan je proberen zich te krijgen op waar je vandaag staat met je Huis van het Kind.

Toegang tot Speelbank met gratis wachtwoord

Speelbank.be, een initiatief van het steunpuntkinderopvang van de VVSG, stelt na overleg met EXPOO haar virtuele deuren open voor de Huizen van het Kind. Op deze website kan je speelactiviteiten en speeltips vinden voor kinderen van 0-3 jaar. Veel kinderopvanglocaties vinden hier inspiratie, maar uiteraard zijn de speeltips voor iedereen bruikbaar. Surf naar www.speelbank.be en log in met het paswoord 'huisvanhetkind'. Op die manier kan je helemaal vrij door het aanbod snuisteren.

Cijfers

Vooraleer tot actie over te gaan, is het wenselijk om zicht te krijgen op de realiteit.  Cijfers kunnen daarbij helpen. Hier vind je een selectie van interessante bronnen voor het verzamelen van cijfers en data die je bij de uitbouw van een Huis van het Kind of andere acties van nut kunnen zijn.

Samenwerken

Het decreet preventieve gezinsondersteuning zet organisaties aan om samen te werken, hun aanbod af te stemmen en een geïntergreerd basisaanbod voor gezinnen, kinderen en jongeren te ontwikkelen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Welke belangen spelen bij de diverse organisaties? Wie neemt welke rol op? Wie heeft welk mandaat? En welke richting gaan we uit binnen deze samenwerking, hebben we een gedeelde ambitie?

Onderstaande methodieken kan je toepassen in je samenwerkingeverband:

Het theoretisch kader achter deze methodieken lees je in de themapagina 'Samenwerken'.

Huis van het Kind Logo