Met kwetsbare vrijwilligers aan de slag

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Ben je op zoek naar hoe mensen uit je doelgroep, als vrijwilliger aan de slag kunnen in je organisatie ?
Ben je pas gestart en nog op zoek naar extra handvatten ?
Reeds geprobeerd maar zonder succes ?

Vanuit een praktijk van 9 jaar is het werken met vrijwilligers uit kwetsbare en kansarme groepen, in het inloopteam te Menen een vaste waarde geworden.
Organisch gegroeid, met vallen en opstaan, botsend op grenzen, zoekend naar afstemming tussen professionelen en vrijwilligers, … We willen we onze ervaringen delen en je op weg helpen.

Programma:

Aan de hand van voorbeelden, casussen, oefeningen, … werken we interactief en geven we aanzetten om in de organisatie na te denken over en/of na te starten met een vrijwilligerswerking met mensen uit de doelgroep.

  • Wat levert het op voor jou, je organisatie en je vrijwilligers ?
  • Wat zijn voor- en nadelen van het inschakelen van kwetsbare vrijwilligers ?
  • Wat met weerstand bij de ‘professionele’ medewerker ?
  • Wat zijn randvoorwaarden ?
  • Hoe kan het werken met kwetsbare vrijwilligers een hoge graad van gebruikersparticipatie betekenen voor je organisatie ?
  • Wat betekent dit voor je organisatie, z’n cultuur en structuur ?

We werken met een kleine groep dus de plaatsen zijn beperkt

Organisator

Jongerenbegeleiding -Informant

Voor wie

Professionelen en vrijwilligers

Locatie

Vzw Jongerenbegeleiding - Informant, Stapelplein 32, 9000 Gent  

Prijs

€ 110.00 :Opleiding, syllabus, broodjes en drank inbegrepen
€ 90.00 :Ledenprijs